BIPNiedziela, 04.6.2023

„Wyższe kwalifikacje – lepszy start”- zakończenie projektu

„Wyższe kwalifikacje – lepszy start”- zakończenie projektu
W ciągu blisko dwóch lat realizacji projektu skorzystało z niego łącznie 142 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gnieźnie. Uczniowie odbyli płatne staże, zdobyli nowe uprawnienia i skorzystali z szeregu bezpłatnych kursów. Projekt umożliwił także doposażenie szkoły i uruchomienie Szkolnego Centrum Kariery.

Program praktyk/staży zawodowych w przedsiębiorstwach:

Stażami i praktykami objętych zostało łącznie 100 uczniów (2 uczennice, 98 uczniów). Staże (dla 88 osób) organizowane były w okresie letnich wakacji. Czas trwania stażu to min. 4 tyg. i min. 150h/m-c. Za udział w stażu uczniowie i uczennice otrzymali stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł. Praktyki (dla 12 osób) organizowane były podczas ferii zimowych i trwały 2 tyg. i min. 38h/tydzień, wykraczały poza ramy praktyki zawodowej.

Dodatkowe kursy kwalifikacyjne umożliwiające uzyskanie uprawnień:

Uczniowie i uczennice mogli wziąć udział w bezpłatnych kursach, które zakończone były egzaminem potwierdzającym kwalifikacje. Łącznie kursami objętych zostało 112 uczniów i uczennic – każdy uczeń/uczennica mógł skorzystać z dwóch wybranych przez siebie kursów:
  • kurs spawania metodą MAG i TIG dla 48 uczniów/uczennic;
  • kurs nauki jazdy kat. B - 30 uczniów/uczennic i kat. B+E - 10 uczniów/uczennic (dla osób mających już prawo jazdy kat. B);
  • kurs obsługi i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV dla 30 osób;
  • kurs obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla 60 uczniów/uczennic.
Koszt kursu, materiałów szkoleniowych, kwalifikujących badań lekarskich i egzaminu oraz ciepłego posiłku pokrywany był z budżetu projektu.

Działalność Szkolnego Centrum Kariery:

100 uczniów i uczennic wzięło udział w indywidualnych i grupowych zajęciach doradztwa zawodowego oraz w 4 wykładach i 2 konferencjach dotyczących rynku pracy, przedsiębiorczości, możliwości kontynuowania edukacji po zakończeniu szkoły.

Doposażenie szkoły:

ZSP 2 w Gnieźnie zyskało świetnie wyposażoną spawalnię z filtrowentylacją oraz wyposażenie pracowni energii odnawialnej. Sfinansowany został również zakup systemu komputerowego do komunikacji uczeń-nauczyciel oraz integrujący wszystkie programy komputerowe do zarządzania szkołą.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki