BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Rusza VIII edycja konkursu pn. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”

Rusza VIII edycja konkursu pn. „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”
Organizatorami przedsięwzięcia są Starostwo Powiatowe w Gnieźnie oraz Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie. Tym razem kapituła konkursu oceni dorobek firm za lata 2013-2015.

Uroczystej inauguracji konkursu dokonali Beata Tarczyńska – Starosta Gnieźnieński i Stefan Pokładecki – Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie – patroni konkursu. W spotkaniu uczestniczyli również Jerzy Berlik – Wicestarosta Gnieźnieński oraz członkowie tegorocznej Kapituły, którzy odebrali okolicznościowe akty nominacji.

Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja najlepszych podmiotów gospodarczych, upowszechnianie pozytywnych wzorców oraz budowanie prestiżu i wiarygodności lokalnej gospodarki. Patronat nad konkursem piastują Starosta Gnieźnieński oraz Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

Kto może wziąć udział w konkursie?
Konkurs „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z terenu powiatu gnieźnieńskiego. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest spełnienie kryteriów uczestnictwa określonych w regulaminie oraz dostarczenie do biura konkursu wypełnionego i podpisanego przez uczestnika konkursu formularza zgłoszeniowego w terminie wyznaczonym przez organizatorów.

Zgłoszenie do udziału w konkursie można uzyskać poprzez organizatorów, przedstawicieli kapituły lub ze strony włodarzy gmin zlokalizowanych na terenie powiatu. Przedsiębiorstwo może również samo zgłosić swój akces do konkursu. W tym przypadku należy załączyć pisemną rekomendację ze strony co najmniej dwóch innych firm z terenu powiatu. Zgłoszeń można dokonywać do dnia 2 lutego br.

Kapituła dokona weryfikacji wszystkich zgłoszeń, a w dalszym etapie również i formularzy wypełnionych przez zainteresowane firmy. W marcu odbędą się wizytacje w siedzibach firm - kandydatów do nagrody. Zwieńczeniem konkursu będzie gala finałowa połączona z balem laureatów zaplanowana na sobotę, 18 kwietnia 2015 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie.

Kategorie konkursowe
Konkurs jest adresowany do małych i średnich firm z terenu powiatu według następujących kategorii konkursowych:
 1. Debiut gospodarczy
 2. Lider ekologii
 3. Mikro-przedsiębiorstwo
 4. Małe-przedsiębiorstwo
 5. Średnie-przedsiębiorstwo
 6. Eksporter
 7. Inwestor
 8. Innowator
Kapituła
W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele takich instytucji jak: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie, Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego, Federacja Konsumentów w Gnieźnie, Inspektorat ZUS w Gnieźnie oraz kilku wiodących banków gnieźnieńskich, a także złoci laureaci konkursu, czyli trzykrotni zdobywcy najwyższych laurów w trzech różnych kategoriach w dotychczasowych siedmiu edycjach konkursu.

Wszystkie zgłoszone do konkursu firmy będą zweryfikowane m.in. pod względem jakości wykonywanych usług / produktów, rozwoju firmy na przestrzeni ostatnich lat, warunków pracy, terminowości regulowania zobowiązań wobec skarbu państwa, etyki działalności firmy, wyglądu zewnętrznego firmy i estetyki obiektów przedsiębiorstwa. Przed ostateczną decyzją o przyznaniu poszczególnych nagród regulaminowych każda firma zostanie zwizytowana przez wybranych członków kapituły konkursu w miejscu prowadzonej działalności.

Korzyści dla laureatów
Laureatom konkursu zostaną wręczone następujące nagrody regulaminowe:
 • certyfikat jakości,
 • nominacja do tytułu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015”,
 • tytuł „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości 2013-2015”.
Wszystkie firmy nagrodzone w konkursie będą miały zapewnioną promocję ze strony organizatorów poprzez:
 • prezentację laureatów na uroczystej gali finałowej,
 • reklamę laureatów za pośrednictwem stron internetowych organizatorów konkursu,
 • informacje przekazywane do prasy lokalnej,
 • rekomendacje laureatów do innych konkursów gospodarczych o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.
Ponadto, każdy wyróżniony podmiot otrzyma:
 • 30-45 sekundowy telewizyjny spot reklamowy prezentowany podczas gali finałowej, z możliwością jego wykorzystania na własne potrzeby,
 • relację z gali na płycie DVD,
 • zestaw zdjęć z gali na płycie CD/DVD.
Co się zmieniło od ostatniej edycji?
Konkurs jest nieprzerwanie organizowany od 2001 roku, od 2003 roku z trybie co 2 lata. Mimo to, konkurs ulega pewnym zmianom, tak aby na bieżąco zachować atrakcyjną formułę dla firm, do których jest adresowany.

Mając na uwadze dotychczasowy dorobek oraz stały proces kreacji marki przedsięwzięcia, po zakończonej VII edycji konkursu, została stworzona specjalna strona internetowa dedykowana wszystkim dotychczasowym laureatom konkursu pod adresem: www.orzelprzedsiebiorczosci.pl. W celu lepszej wizualizacji graficznej przedsięwzięcia została również stworzona identyfikacja wizualna konkursu.

Ponadto, na wniosek Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej udzielone zostało prawo ochronne na znak towarowy słowno-graficzny „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”. Tym samym marka konkursu jest chroniona prawem. Zasady korzystania z logo i nazwy konkursu zostały uregulowane w regulaminie używania znaku towarowego identyfikującego konkurs "Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości" przyjętego uchwałą nr 1276 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Finansowanie konkursu
Konkurs oraz uroczysta gala finałowa połączona z balem są finansowane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie oraz przez samych laureatów konkursu. Dodatkowo przy VII edycji konkursu w roku 2013 organizatorom udało się pozyskać sponsora generalnego – PKO Bank Polski.

Pliki do pobrania:


pko logo

SPONSOR GENERALNY VIII EDYCJI KONKURSU – PKO BANK POLSKI
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki