BIPNiedziela, 04.6.2023

Spotkanie władz Powiatu z partnerami z Rejonu Humańskiego

Spotkanie władz Powiatu z partnerami z Rejonu Humańskiego
Powiat Gnieźnieński współpracuje z Rejonem Humańskim od 2010 roku. Podczas spotkania omówiono dotychczasowy kształt współpracy i realizowane do tej pory projekty. Szczególną uwagę poświęcono efektom wizyt związanych z projektem współfinansowanym przez MSZ pn. „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” oraz projektom wymiany młodzieży, w których partycypował Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina i które finansowane były ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas jednodniowej wizyty w Gnieźnie, goście z Ukrainy zapoznali się również z funkcjonowaniem Powiatowego Urzędu Pracy, Centrum Kultury eSTeDe oraz komend powiatowych Policji i Straży Pożarnej. Przewodniczący Aleksander Djaczuk uczestniczył również w spotkaniu świątecznym w Szkole Podstawowej nr 3.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki