BIPPiątek, 09.6.2023

V sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

 V sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoV SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI
30 grudnia 2014 roku
Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej II sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej III sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej IV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2015 – 2025:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2015 – 2025,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. dyskusja nad projektem uchwały,
  5. głosowanie uchwały.
 10. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2015,
  3. opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  4. opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym,
  5. dyskusja nad projektem uchwały,
  6. głosowanie uchwały.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: wyboru delegata Powiatu Gnieźnieńskiego do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w Poznaniu;
  2. w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
  3. w sprawie: powołania przedstawicieli Rady Powiatu Gnieźnieńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 12. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Wolne głosy i informacje.
 15. Zamknięcie sesji.
     Z poważaniem
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Dariusz Igliński
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki