BIPPiątek, 24.3.2023

Autobus dla niepełnosprawnych dla WTZ Caritas Kłecko

Autobus dla niepełnosprawnych dla WTZ Caritas Kłecko
Celem tego programu jest wsparcie różnych podmiotów zajmujących się w sposób zorganizowany udzielaniem pomocy osobom niepełnosprawnym i opieką nad nimi.

Zgodnie z samorządowym programem działań na rzecz osób niepełnosprawnych Powiat Gnieźnieński przystąpił do PWRMR II jako instytucja realizująca cele programowe na obszarze powiatu. Wiosną 2014 roku przeprowadzone zostały działania informacyjne oraz selekcja wniosków pochodzących głównie od urzędów gmin oraz organizacji i stowarzyszeń. W trakcie naboru do dalszego etapu postępowania Starostwo Powiatowe w Gnieźnie skierowało dwa wnioski dotyczące pomocy finansowej w obszarze D - na zakup środków transportu do przewozu osób niepełnosprawnych. Warunki udziału w konkursie spełniły wnioski Gminy Czerniejewo oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Kłecku.

Komisja konkursowa PFRON postanowiła przyznać dofinansowanie na kwotę 170 000,00 zł dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej na rzecz WTZ Kłecko, która w październiku i listopadzie 2014 przeprowadziła postępowanie przetargowe dotyczące zakupu odpowiedniego pojazdu. W przetargu zwyciężyła oferta firmy CMS Auto Sp. z o.o. z Sulejówka, która za kwotę 230 000,00 zł dostarczyła autobus marki Volkswagen Crafter (na zdjęciach) przystosowany do przewozu 20 osób, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania a kosztem zakupu oraz pozostałe koszty, jak m.in. ubezpieczenie i rejestracja pojazdu, pokryła Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej ze środków własnych. Na początku grudnia Powiat Gnieźnieński przekazał dofinansowanie na konto beneficjenta i dokonał rozliczenia projektu oraz sprawdzenia prawidłowości postępowania przetargowego.

Zakupiony autobus jest użytkowany od 19 listopada i zastępuje wycofany z użytkowania, wysłużony już dotychczasowy środek transportu. Umożliwiło to i poprawiło warunki przewozu 32 uczestników na zajęcia do tej placówki Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej z obszaru wiejskiego powiatu gnieźnieńskiego i miejscowości spoza powiatu. Dotyczy to w szczególności tych uczestników zajęć, którzy nie mogliby w nich brać udziału z powodu braku publicznych środków transportu z ich miejsc zamieszkania, jak również tych osób, które nie mogłyby samodzielnie dotrzeć do WTZ w Kłecku z powodów zdrowotnych. Rocznie samochód dowożący uczestników zajęć pokonuje średnio ok. 60 000 kilometrów, umożliwiając im nie tylko dojazdy na zajęcia w Kłecku, lecz także wyjazdy na spotkania i imprezy kulturalne w pobliskich miastach.


Fot. 1 - oznakowanie promocyjne autobusu (zdj. WTZ Caritas)Fot. 2 - zakupiony VW Crafter (zdj. WTZ Caritas)
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki