BIPPoniedziałek, 29.5.2023

„Inicjatywa JEREMIE - alternatywne źródło dofinansowania dla mojego biznesu”

„Inicjatywa JEREMIE - alternatywne źródło dofinansowania dla mojego biznesu”
mieszczący się przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

3 grudnia w Gnieźnie oraz 5 grudnia we Wrześni specjaliści ds. funduszy europejskich, a także grono zaproszonych ekspertów, wdrażało ponad 50 osób w tematykę pozadotacyjnego wsparcia za pomocą odnawialnego mechanizmu JEREMIE, m.in.: kredytów, pożyczek oraz poręczeń dla firm.

W pierwszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z ofertą LPIFE, a także z zasadami korzystania z bezpłatnych usług świadczonych przez Punkt. Następnie, omówiony został aktualny stan negocjacji programów na lata 2014-2020, a także ogólne informacje o planowanych, w nowym budżecie unijnym, środkach dla różnych grup osób i instytucji.

W tematykę inicjatywy JEREMIE wprowadzili przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego - Romuald Fabisiak oraz Wojciech Kosidowski. Mocno akcentowali oni znaczenie inicjatywy JEREMIE, w szczególności przez pryzmat możliwości zabezpieczenia kapitału na inwestycje większej liczby firm z sektora MŚP, które nie mają dostępu do produktów oferowanych przez banki komercyjne.

Reprezentant Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego, Michał Chojara, wyjaśnił w jaki sposób przedsiębiorcy mogą się ubiegać o niskooprocentowane poręczenia na rozwój działalności i jakie z tego tytułu odnoszą korzyści.

W drugiej części spotkania informacyjnego - Tadeusz Wojtaszak, przedstawiciel Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, nakreślił warunki ubiegania się o pożyczkę w ramach inicjatywy JEREMIE.

Końcowa część spotkań, w odpowiedzi na zapotrzebowanie uczestników, zmieniła się w blok warsztatowo-dyskusyjny. Padały liczne pytania, co świadczyło o dużym zainteresowaniu omawianym tematem. Zaproszeni eksperci oraz specjaliści ds. funduszy europejskich z LPIFE prowadzili indywidulane konsultacje długo po planowanym zakończeniu dyskusji.

Mamy nadzieję, że przedmiotowe spotkania, a także przeprowadzone podczas nich konsultacje, przyczynią się dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług oferowanych przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie, szczegółowy ich zakres a także aktualności znajdziecie Państwo na portalu Facebook – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie, na stronach internetowych lokalnych instytucji, a także na stronie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego www.wrpo.wielkopolskie.pl
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki