BIPCzwartek, 01.6.2023

Trzy gwiazdki dla gnieźnieńskiej informacji turystycznej

Trzy gwiazdki dla gnieźnieńskiej informacji turystycznej
Uroczystość wręczania certyfikatów dla punktów/ centrów informacji turystycznych z Wielkopolski na lata 2015/2016 odbyła się 19 listopada w Hotelu Mercure w Poznaniu. Podsumowano na niej prace regionalnej Komisji Certyfikacyjnej działającej przy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Komisja oceniła 18 punktów IT i zweryfikowała m.in. znajomość języków obcych oraz doświadczenie informatorów, oznakowanie i lokalizacje punktów oraz wyposażenie i dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Certyfikacja przeprowadzana jest na zasadzie dobrowolności, na podstawie zgłoszeń nadsyłanych przez punkty IT. Podobnej ocenie poddawane są punkty w całej Polsce, co ma skutkować powstaniem krajowej sieci standaryzowanych i współpracujących ze sobą centrów informacji turystycznej. Wielkopolska Organizacja Turystyczna po raz pierwszy przyznała certyfikaty jednostkom informacji turystycznej w 2010 roku. Regionalna Komisja Certyfikacyjna weryfikując stopień spełnienia kryteriów oceny przyznaje od jednej do czterech gwiazdek, które mają informować turystów odwiedzających dany punkt informacji o zakresie świadczonych usług. Jak pokazują wyniki certyfikacji oraz badania ogólnopolskie typu mystery e-mail przeprowadzone w roku 2014 poziom obsługi turystów w wielkopolskich centrach IT wzrasta.

Dla przypomnienia, Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej działa w Gnieźnie od roku 2001, a od roku 2004 funkcjonuje jako niezależna jednostka. Należy przy okazji wspomnieć, że działalność PCIT jest finansowana m.in. w ramach dotacji z samorządu powiatowego.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki