BIPNiedziela, 28.5.2023

Powiat Gniezno i Gmina Czerniejewo czekają na inwestorów

Powiat Gniezno i Gmina Czerniejewo czekają na inwestorów
W otwarciu uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo Danuta Grychowska, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz przedstawiciele pozostałych gmin powiatu, parlamentarzyści, radni oraz zaproszeni goście.

W pełni wyposażona strefa obejmuje 9 działek o łącznej powierzchni ok. 91000 m2, w tym drogi, chodniki, sieć kanalizacyjną, sieć gazową, oświetlenie uliczne i monitoring.

Równo 9 lat temu, przedstawiciele Powiatu Gnieźnieńskiego wzięli po raz pierwszy udział w obchodach Dni Gospodarki w Powiecie Teltow–Flaeming. Wówczas, partnerzy z Niemiec zaprezentowali przedstawicielom Powiatu Gnieźnieńskiego funkcjonujące na ich terenie strefy gospodarcze. W efekcie Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, w którym ujęto projekt utworzenia stref gospodarczych na terenie powiatu. Ogłoszony w ramach działania 1.7 konkurs na uzbrojenie terenów w ramach środków unijnych 2007-2013, okazał się szansą na realizację podjętych założeń. Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Powiatu Gnieźnieńskiego i Gminy Czerniejewo - ukończona strefa gospodarcza jest gotowa na przyjęcie inwestorów.

Sektor gospodarczy decyduje o ekonomicznym obliczu zarówno Wielkopolski, jak i całego kraju. Wciąż wzrastający poziom samozatrudnienia, tworzenia małych i średnich przedsiębiorstw oraz pozyskiwania zewnętrznych, uznanych na arenie międzynarodowej inwestorów, tylko potwierdza konieczność powoływania do życia podobnych inicjatyw.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki