BIPNiedziela, 28.5.2023

Nowe zasady użycia logo Powiatu i przyznawania patronatów Starosty Gnieźnieńskiego

Nowe zasady użycia logo Powiatu i przyznawania patronatów Starosty Gnieźnieńskiego
Należy pamiętać, że Decyzją Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11.10.2013r. logo Powiatu jest już oficjalnie zastrzeżonym znakiem towarowym. Tym samym posługiwanie się nim bez uzyskania odpowiedniej licencji jest zabronione.

Podmioty, które w swojej działalności zamierzają posługiwać się logotypem Powiatu Gniezno zobowiązane są do złożenia w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie „Wniosku o udzielenie licencji na używanie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno”. Rozpoznanie wniosku następuje w terminie 30 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa.

Zmianie uległ również sposób przyznawania patronatów Starosty Gnieźnieńskiego. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem patronatem mogą być objęte różne formy przedsięwzięć krajowych i międzynarodowych, a w szczególności: konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, wystawy, zawody sportowe, turnieje, targi, rajdy turystyczne, festiwale, koncerty, akcje charytatywne i inicjatywy społeczne, jak również publikacje (monografie, albumy, itp.) i materiały filmowe służące wykonywaniu zadań Powiatu oraz realizacji celów ujętych w dokumentach strategicznych Powiatu Gnieźnieńskiego. Patronat Starosty Gnieźnieńskiego przyznawany jest na wniosek głównego organizatora danego przedsięwzięcia. Wniosek o objęcie patronatem powinien być złożony na co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem do Biura Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego, organizator przedsięwzięcia jest informowany pisemnie w terminie 14 dni od daty złożenia Wniosku.

Wszelkie informacje dotyczące licencji na użycie logo Powiatu Gniezno, przyznawania patronatów Starosty Gnieźnieńskiego oraz użycia logo Konkursu „Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości” znajdują się na stronie www.powiat-gniezno.pl w zakładce „Patronat i Logo”.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki