BIPŚroda, 07.6.2023

Szlak Piastowski 2014+, czyli nowy model koordynacji Szlaku

Szlak Piastowski 2014+, czyli nowy model koordynacji Szlaku
Dla szlaku uważanego za jeden z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych szlaków turystycznych w Polsce jest to milowy krok w kierunku do nowoczesności i podniesienia konkurencyjności regionu.

Międzyregionalne konferencje, poświęcone tematyce Szlaku Piastowskiego, odbywają się z inicjatywy Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego naprzemiennie – raz na terenie województwa wielkopolskiego, raz – kujawsko – pomorskiego. Pierwsza konferencja miała miejsce w 2012 r. w Gnieźnie, druga – w 2013 r. w Inowrocławiu. Trzecia edycja tego wydarzenia poświęcona była nowemu modelowi koordynacji działań na jednym z najpopularniejszych szlaków turystyki kulturowej w Polsce.

Przebudowa Szlaku Piastowskiego nieprzerwanie trwa od 2011 roku. Samorząd Powiatu Gnieźnieńskiego mając świadomość niskiego poziomu autentyczności i spójności obiektów szlaku zwrócił się do Marszałka Marka Woźniaka z wnioskiem o dokonanie restytucji Szlaku Piastowskiego. W odpowiedzi na niniejszą inicjatywę Marszałek Województwa Wielkopolskiego wspólnie z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego powołali Radę Programowo – Naukową ds. Szlaku Piastowskiego. Na przewodniczącego Rady powołano Starostę Gnieźnieńskiego. Działająca pod patronatem obu marszałków blisko 30 osoba grupa naukowców, urzędników i specjalistów od turystyki szybko zabrała się do pracy, dlatego też na efekty nie trzeba było długo czekać.

Co tak naprawdę wydarzyło się do tej pory na Szlaku Piastowskim? Przede wszystkim całkowicie uległ zmianie jego przebieg. Oczywiście nadal znajdują się na nim takie okręty flagowe jak Gniezno, Lednica, Poznań, czy Kruszwica. Przeprowadzony przez grupę cenionych naukowców audyt historyczny doprowadził jednak do wykreślenia miejscowości, które z Piastami nie miały i nie mają nic wspólnego. W sposób oczywisty wpłynęło to na kształt szlaku, który ma teraz charakter liniowy, z dwiema trasami przecinającymi się w Gnieźnie. Jest to znaczna zmiana, gdyż do tej pory jego najbardziej znaną wersją była tzw. ósemka. Warto także wspomnieć o zupełnie nowym logotypie Szlaku Piastowskiego, jak również o fakcie, że w 2012 roku Polska Organizacja Turystyczna przyznała mu certyfikat dla najlepszego produktu turystycznego.

Najbliższy czas przyniesie dalsze zmiany. Na bazie podpisanego właśnie porozumienia do końca 2014 roku zostanie wyłoniony koordynator wielkopolskiej części szlaku. Będzie to kluczowa osoba, odpowiedzialna m.in. za współpracę z poszczególnymi obiektami, pakietyzację szlaku, czy kontakty z mediami i ew. sponsorami. Taki model zarządzania jest w Polsce bardzo mało znany, jednak doskonale sprawdza się w Europie. Funkcjonowanie koordynatora będzie możliwe dzięki finansowemu wsparciu wszystkich samorządów znajdujących się na szlaku. Nie można także pominąć faktu, że zapisy dotyczące wielomilionowych projektów na Szlaku Piastowskim znalazły się w kontraktach terytorialnych obu województw. Istnieje więc realna szansa, że dzięki wsparciu z funduszy unijnych, przestrzeń Szlaku Piastowskiego wzbogaci się już wkrótce o zupełnie nowe atrakcje, a sam szlak zostanie w odpowiedni sposób oznakowany w terenie.

Więcej informacji o przebudowie Szlaku Piastowskiego oraz na temat działalności Rady Programowo – Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego na stronie www.tupowstalapolska.pl w zakładce Szlak Piastowski.


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki