BIPWtorek, 06.6.2023

Pierwsze Pasowanie na Przedszkolaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku

Pierwsze Pasowanie na Przedszkolaka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Kłecku
Stało się tak, ponieważ od 1 stycznia 2014 roku rozpoczęło funkcjonowanie przedszkole, w którym edukację przedszkolną pobiera 8 dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym dzieci autystycznych i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przedszkole działa w ramach projektu „Czas do przedszkola”. Na zadanie to Powiat Gnieźnieński pozyskał w 2013 r. dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 483 589,22 zł, natomiast łączna wartość projektu to 568 928,50 zł.

Dzieci uczęszczające do przedszkola specjalnego otrzymują edukację przedszkolną i różne formy terapii, dające szansę na realną integrację i wsparcie ich rozwoju. W ramach projektu zapewnione jest bieżące funkcjonowanie przedszkola oraz liczne zajęcia dodatkowe. Przedszkole otwarte jest 5h dziennie, zapewniony jest dowóz dzieci specjalistycznymi samochodami, wyżywienie specjalnie programowane przez dietetyka, opieka psychologa i pedagoga. Dzieci korzystają z dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych, logopedycznych, zajęć muzyczno-ruchowych oraz gimnastyki korekcyjnej, a z największym entuzjazmem i radością uczęszczają na hipoterapię i dogoterapię. Zakupione zostały specjalistyczne pomoce naukowe i dydaktyczne, sprzęty rehabilitacyjne i programy komputerowe, a także dostosowany do możliwości i potrzeb dzieci – kolorowy plac zabaw. Dzieci uczestniczą w wyjazdach rozwojowych (były już w poznańskim ZOO oraz w miasteczku westernowym Silverado City), w imprezach o charakterze integracyjnym z udziałem dzieci z innych Kłeckoskich przedszkoli (np. zajączek wielkanocny), a także imprezach okolicznościowych (np. Dzień Babci i Dziadka).

Projektem objęci są też rodzice (obecnie 14 osób), którzy zdobywają umiejętności nauki i zabawy z dzieckiem niepełnosprawnym, zyskują wiedzę o możliwościach programowanej integracji z dziećmi zdrowymi oraz możliwość godzenia pracy zawodowej z wychowaniem dzieci, a także dzielą się doświadczeniami. W okresie realizacji projektu rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z edukacją przedszkolną dzieci.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2015 roku (do tego dnia działalność przedszkola będzie finansowana ze środków UE), a Powiat Gnieźnieński zagwarantuje funkcjonowanie przedszkola przez okres równy okresowi realizacji projektu, tj. do 30 grudnia 2016 r. W tym czasie przedszkole będzie finansowane ze środków subwencji oświatowej.

Pasowanie na przedszkolaka odbyło się w trakcie obchodów Dnia Patrona w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kłecku. Ze względu na to, iż patronem Ośrodka jest hm. Zygmunt Imbierowicz cała impreza miała charakter harcerskiego pikniku a głównym organizatorem przebiegu uroczystości była IX Drużyna Harcerska „Bury Wilk” działająca przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kłecku. Drużyna obchodziła również swój jubileusz 10-lecia istnienia. Założycielem i opiekunem drużyny jest nauczyciel SOSW w Kłecku phm Robert Przykucki. Pod tablicą pamiątkową zostały złożone kwiaty przez delegacje. W tym dniu także swoje pasowanie na wychowanków Ośrodka przyjęli nowi uczniowie, którzy uczęszczają do naszej Placówki od 1 września 2014. Przy sprawnej organizacji Pikniku swój udział mieli tez wolontariusze ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłecku współpracujący z Ośrodkiem.

Gratulacje i upominki dla pasowanych przedszkolaków przekazały dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy” w Kłecku, z którym na co dzień organizowane są spotkania integracyjne. Dla wszystkich uczestników przewidziano poczęstunek (kiełbaski z grilla, bigos, grochówkę oraz ciasto i kawę). Wspaniałe wypieki serwowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Michalczy, Gorzuchowie, Polskiej Wsi, Charbowa. Odbyły się liczne konkursy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży. A wszystkim umilił czas zespól muzyczny, który porwał wielu uczestników do tańca.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki