BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Spotkanie z pracownikami ZOZ

Spotkanie z pracownikami ZOZ
dyrekcja szpitala w osobach dyrektora Jacka Frąckowiaka i MateuszaHena, a także Alina Kujawska-Matanda – etatowy członek Zarządu i p.o. Dyrektora Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Przedmiotem ożywionej dyskusji była kwestia dalszej rozbudowy szpitala przy ul. 3 Maja 37 oraz przyszłość samej placówki. Wszyscy zainteresowani doszli do przekonania, że konieczne są cykliczne spotkania w celu przekazania szczegółowych informacji dotyczących zarówno poszczególnych etapów realizowanej rozbudowy, jak i kondycji finansowej placówki.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki