BIPPiątek, 09.6.2023

LIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

LIII sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
LIII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
25 września 2014 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej LII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2014 r.
 8. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2014 r.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 r.
 10. Informacja Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej na temat bieżącej działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie w okresie od 27.06.2014 r. do dnia 25.09.2014r.
 11. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2014 r.
 13. Podjęcie uchwał:
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: rozpatrzenia skargi na zaniedbanie Starosty Gnieźnieńskiego w wykonywaniu zadań;
  2. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Polskiemu Związkowi Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Zielone Wzgórze” w Trzemesznie;
  3. w sprawie: zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  4. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  5. w sprawie: zmiany Uchwały nr L/340/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Bądź aktywny” w latach 2014-2015, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
  6. w sprawie: przekazania przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie;
  7. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LII/401/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 15. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki