BIPNiedziela, 04.6.2023

Bezpłatne porady prawne

Bezpłatne porady prawne
w ramach działania 5.4. „Rozwój potencjału trzeciego sektora” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do grudnia 2014r. Realizatorem projektu jest Fundacja Taurus z Poznania.

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla niezamożnych mieszkańców powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania. Projekt zakłada miedzy innym i dotarcie z profesjonalną ofertą pomocy prawnej do mieszkańców ww. powiatów oraz przełamanie niechęci mieszkańców do poszukiwania wsparcia w zakresie rozwiązywania problemów prawnych i obywatelskich.

Punkt konsultacji prawnej i obywatelskiej w Gnieźnie działa we wtorki i piątki w godzinach 9.00 -19.00 przy ulicy Reymonta 10.

W punktach prowadzone są dyżury prawników, radców prawnych, adwokatów. Świadczone jest poradnictwo obywatelskie (prawa i obowiązki obywatela) oraz poradnictwo m.in. w zakresie spraw mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, pozbawienia wolności, prawa pracy, spadkowych, konsumenckich, własności, spraw cywilnych, zatrudnienia i bezrobocia, sporządzania dokumentów, pism procesowych, wniosków oraz wielu innych.

Z porad prawnych do tej pory skorzystało 8.300 osób.
Więcej na www.poradyprawne.taurus.org.pl i pod nr tel. 61 666 03 23.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki