BIPCzwartek, 09.7.2020

Szkoliliśmy przedstawicieli powiatu gołdapskiego

Szkoliliśmy przedstawicieli powiatu gołdapskiego
Szkolenie obejmowało zagadnienia z zakresu: zagrożeń występujących w powiecie gnieźnieńskim; organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru; środków reagowania kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych; współpracy jednostek samorządu terytorialnego z siłami zbrojnymi; wymiany doświadczeń związanych ze sposobami usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof; ćwiczenia służb ratowniczych przy dekontaminacji statku powietrznego; ochrony obiektów kultury i sztuki dziedzictwa narodowego.

Grupa szkoleniowa zapoznała się również z funkcjonowaniem i sprzętem będącym na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie.drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych