BIPPoniedziałek, 05.6.2023

Podpisano porozumienie w sprawie OSI

Podpisano porozumienie w sprawie OSI
Tym samym Gnieźnieński Obszar Funkcjonalny ma możliwość wykorzystania 23,6 mln euro na ograniczanie barier rozwojowych, a także na rozwój społeczno - gospodarczy subregionu.

Podstawą do wszelkich działań w ramach OSI jest uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4680 z dnia 23 maja w2014 roku w sprawie przyjęcia zasad dt. realizacji projektów w ramach mandatu terytorialnego dla obszarów strategicznej interwencji w Wielkopolsce. Jak czytamy w niniejszym dokumencie: „utworzenie OSI dla ośrodków subregionalnych województwa jest wyrazem uznania znaczenia i roli tych ośrodków w strukturze przestrzennej województwa” (…) „W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe ośrodki wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne”.

Zgodnie z przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego harmonogramem, do końca czerwca poszczególne obszary strategicznej interwencji miały za zadanie zawiązać formalną współpracę oraz określić przez poszczególne obszary funkcjonalne miast subregionalnych zakresy tematyczne interwencji wraz z identyfikacją projektów.

Liderem Gnieźnieńskiego Ośrodka Subregionalnego i jego obszaru funkcjonalnego jest Miasto Gniezno.

Aktualnie konieczne jest opracowanie diagnozy obszaru subregionalnego ze wskazaniem najważniejszych problemów i potrzeb gnieźnieńskiego obszaru. Diagnoza ma być punktem wyjścia do podjęcia negocjacji z Zarządem Województwa Wielkopolskiego co do zakresu interwencji w ramach OSI. Gotowy mandat terytorialny zawierający propozycję podziału przyznanej puli środków, winien zostać przekazany do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, czyli do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego najpóźniej do końca listopada br.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki