BIPCzwartek, 08.6.2023

Pierwszy krok do wspólnej polityki rowerowej

Pierwszy krok do wspólnej polityki rowerowej
, uczestnikami którego byli Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak oraz samorządowcy z wszystkich 10 gmin z terenu powiatu.

Oprócz samorządowców z terenu powiatu w Konwencie uczestniczyli zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych, a także przedstawiciel gnieźnieńskiego oddziału Polskiego Klubu Ekologicznego, stowarzyszenia które od lat jest gorącym orędownikiem rozwoju ruchu rowerowego na terenie Gniezna i powiatu. Gośćmi specjalnymi Konwentu byli Barbara Pujdak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz Remigiusz Kitliński, Pełnomocnik Prezydenta Gdańska ds. komunikacji rowerowej.

Gdańsk jest przykładem miasta, w którym transport rowerowy co roku odnotowuje tendencję wzrostową w transporcie ogólnym. Docelowo w roku 2020 zakłada się osiągnięcie 15% udziału ruchu rowerowego. Miasto Gdańsk opracowało w tym celu strategię rozwoju systemu tras rowerowych, która ma być podstawą do ubiegania się o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE w latach 2013-2020. Warto zaznaczyć, że Gdańsk zainicjował swoje działania na większą skalę w zakresie rozwoju ruchu rowerowego w roku 2009, czyli stosunkowo niedawno. Znaczącą rolę przy opracowywaniu systemu tras rowerowych odegrali mieszkańcy Gdańska, którzy aktywnie włączyli w proces konsultacji społecznych.

Co jest ważne, co wielokrotnie podkreślali goście z Gdańska, pieniądze nie są najważniejszym czynnikiem koniecznym do rozwoju tras rowerowych. Pierwszym i najważniejszym elementem pomyślności projektu pt. polityka rowerowa jest zmiana świadomości myślenia i tzw. wola polityczna, a dalej również udział społeczny, wykwalifikowane kadry, no i ostatecznie - zbilansowany budżet. Ważne jest również, aby na wstępie została opracowana polityka transportu rowerowego dla wybranego obszaru, która winna być również poprzedzona zewnętrznym audytem. Innym równie istotnym czynnikiem jest współpraca z gminami ościennymi w zakresie zintegrowanego podejścia do ruchu rowerowego.

Wydaje się, że niniejszy Konwent Samorządowy był pierwszym spotkaniem w tematyce ruchu rowerowego, kiedy zauważono, że jest to temat który, przy ogólnej woli wszystkich, ma realną szansę powodzenia. Jak wyraził się jeden z uczestników Konwentu „budowa tras rowerowych na terenie naszego powiatu jest jednym ze wspólnych dla nas zadań”. Gospodarz spotkania, starosta Dariusz Pilak dodał, że w roku ubiegłym powiat wyznaczył sieć szlaków rowerowych o łącznej długości ponad 280 km, a teraz starostwo spróbuje pochylić się nad wspólną polityką transportu rowerowego, z nadzieją, że w proces ten aktywnie włączą się również i gminy.

Do pobrania: Ciekawe strony dt. inicjatyw rowerowych:

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki