BIPNiedziela, 28.5.2023

Rozśpiewany Eko-Song

Rozśpiewany Eko-Song
Celem festiwalu było motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju, rozwijanie pasji artystycznych, podejmowanie aktywnych działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz wymiana ekologicznych doświadczeń. Do VI edycji konkursu zgłosiło się 5 szkół podstawowych z Powiatu Gnieźnieńskiego z następującym repertuarem:
  • Szkoła Podstawowa ze Sławna „Ot takie śpiewanie”
  • Szkoła Podstawowa z Kłecka „Kilka słów o ochronie wód”
  • Szkoła Podstawowa nr 2 z Gniezna „Świat bez wody”
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Kilińskiego z Trzemeszna „Dlaczego?”
  • Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie „Eko eko ekologia”
Wykonawców oceniało jury, biorąc pod uwagę:
  • treść ekologiczną utworu;
  • atrakcyjność wykonania i interpretację utworu;
  • walory artystyczne oraz poprawną intonację.
Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa ze Sławna, drugie – Szkoła Podstawowanr 2 z Gniezna, trzecie – Szkoła Podstawowa nr 1 z Trzemeszna, a wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa nr 2 z Trzemeszna.
Ufundowane nagrody, którymi były mikrofony, globusy oraz atlasy ekologiczne z całą pewnością będą służyły pomocą w rozwijaniu pasji artystycznych i motywować będą do pracy twórczej w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Mając na uwadze potrzebę szerzenia wiedzy ekologicznej i dbałości o otaczające środowisko Powiat Gnieźnieński chętnie wspiera i organizuje tego typu inicjatywy, które oprócz umiejętności przekazywania przez dzieci nabytych wiadomości ekologicznych rozwijają pasje i dostarczają wiele radości. Festiwal uświetnił również występ szkolnego chóru.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki