BIPPiątek, 25.9.2020

Odszedł Jan Paweł Wielki

To tu w Gnieźnie, kiedy dwukrotnie przybywał z pielgrzymką do grobu Św. Wojciecha w roku 1979 oraz w 1997 r. nawoływał do duchowej jedności chrześcijańskiej Europy. Był prekursorem idei Zjednoczonej Europy - Europy równych szans dla wszystkich narodów.

Jednocześnie przypominał rodakom o wartościach uniwersalnych, o tym co w życiu jest naprawdę ważne. Uczył swoim przykładem miłości i poszanowania godności każdego człowieka. Dzięki Niemu każdy starał się być lepszym.

W dniu 3 czerwca 1997 roku u stóp gnieźnieńskiej Katedry Ojciec Święty wypowiedział następujące słowa: " Czyż nie można powiedzieć, że po upadku jednego muru, tego widzialnego, jeszcze bardziej odsłonił się inny mur, niewidzialny, który nadal dzieli nasz kontynent - mur, który przebiega przez ludzkie serca? Jest on zbudowany z lęku i agresji, z braku zrozumienia dla ludzi o innym pochodzeniu i innym kolorze skóry, przekonaniach religijnych, jest on zbudowany z egoizmu politycznego i gospodarczego oraz z osłabienia wrażliwości na wartość życia ludzkiego i godność każdego człowieka. Nawet niewątpliwe osiągnięcia ostatniego okresu na polu gospodarczym, politycznym, społecznym nie przesłaniają istnienia tego muru. Jego cień kładzie się na całej Europie. Do prawdziwego zjednoczenia kontynentu europejskiego droga jeszcze jest daleka. Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha."

Trudno wyrazić słowami pustkę, która pozostała po utracie ukochanego Papieża. Jego wielkość trafnie określił inny wybitny Polak Jan Nowak - Jeziorański: "Przejdzie do historii jako Jan Paweł Wielki, a może okazać się, że stał się największą postacią, jaką wydała Polska, największą nie tylko w skali naszego milenium, ale dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa".


arc

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych