BIPCzwartek, 08.6.2023

Kolejne środki na konserwację rowów melioracyjnych

Kolejne środki na konserwację rowów melioracyjnych
które zajmują się konserwacją melioracji wodnej szczegółowej oraz przedstawiciele Wielkopolskiego Zarządu Dróg, Powiatowego Zarządu Dróg, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektoratu w Gnieźnie.
Spotkanie, w którym uczestniczyła Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska–Matanda, poprowadził z-ca dyr. Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Janusz Winiarski. Na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 28 spółek wodnych konserwujących rowy melioracyjne o łącznej długości około 1 135 km. Dotacje udzielane przez Powiat Gnieźnieński umożliwiły do dziś wykonanie konserwacji 146 rowów melioracyjnych na długości 167.035 mb. W samym 2013 roku przekonserwowano 30 752 mb rowów.

Zgodnie z przyjętym w drodze Uchwały regulaminem - z dofinansowania mogą korzystać te spółki wodne, które posiadają zatwierdzony przez Starostę Gnieźnieńskiego aktualny statut, ściągalność składek w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie niższą niż 55%, wysokość składki rocznej od jednego hektara zmeliorowanej powierzchni powyżej 15 zł/ha, zabezpieczone przez wnioskodawcę na prace konserwacyjne środki własne w wysokości co najmniej 50%. Wysokość dofinansowania przez Powiat nie może przekroczyć 50% kosztorysowej wartości całości robót.

Zarząd Powiatu przeznaczył na konserwację rowów melioracyjnych na rok 2014 kwotę 80.000,00 zł.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki