BIPPiątek, 09.6.2023

PIFE pozostanie w Gnieźnie!

PIFE  pozostanie w Gnieźnie!
„Do końca czerwca punkt będzie działał na podstawie aktualnej umowy. Po tym terminie, podpiszemy nowy dokument, który zagwarantuje istnienie tego miejsca” – powiedział Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego na konferencji prasowej zorganizowanej w biurze Senatora Piotra Gruszczyńskiego. Gnieźnieński punkt będzie obsługiwał 350 tys. mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, wągrowieckiego, słupeckiego oraz wrzesińskiego.

Zadowolenia z tego faktu nie kryje Starosta Dariusz Pilak, który od stycznia zabiegał o przywrócenie punktu w Gnieźnie na mapę sieci lokalnych PIFE w Wielkopolsce. Dużą aktywność w zakresie przywrócenia punktu w Gnieźnie wykazały również poszczególne samorządy zlokalizowane na terenie powiatu oraz gnieźnieńscy parlamentarzyści.

Przypomnijmy, w dniu 8 lutego 2008 r. w Gnieźnie powstał Punkt Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (PI WRPO). W kwietniu 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego objęło punkt dodatkowym dofinansowaniem. Od tego momentu zmieniła się nazwa jednostki na Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) i rozszerzył się zakres działalności informacyjno-promocyjnej. PI FE od samego początku działał w strukturze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Siedziba PIFE znajduje się w zasobach GARG sp. z o.o. przy ulicy Rynek 10/1. W trakcie funkcjonowania punktu, tj. od dnia 8 lutego 2008 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. udzielono łącznie 6 856 bezpłatnych konsultacji.

Zawirowania wokół przyszłości PIFE w Gnieźnie powstały na początku bieżącego roku, kiedy w dniu 20 stycznia 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4249/2014 w sprawie: ustalenia liczby, lokalizacji oraz procedury wyboru Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014 – 2020. W wyniku podjętej uchwały Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie miał ulec likwidacji z końcem kwietnia 2014 roku. W odpowiedzi na liczne apele w sprawie pozostawienia punktu w Gnieźnie Marszałek Województwa Wielkopolskiego skierował pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Odpowiedź dla powiatu gnieźnieńskiego okazała się pozytywna, i tym samym gnieźnieński punkt będzie istniał nadal.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki