BIPŚroda, 31.5.2023

Powiat uczcił 74. rocznicę zbrodni katyńskiej

Powiat uczcił 74. rocznicę zbrodni katyńskiej
Oddanie hołdu pomordowanym policjantom rozpoczęła Msza święta się w Kościele Garnizonowym podczas której modlono się w intencji Polaków zamordowanych we wszystkich miejscach sowieckiej kaźni. Po nabożeństwie, któremu przewodniczył ks. płk. Piotr Gibasiewicz, uroczystym przemarszem ulicami miasta udano się do Parku Miejskiego im. Gen. Wł. Andersa pod obelisk upamiętniający poległych 74 lata temu policjantów powiatu gnieźnieńskiego.

Kolumnę prowadził funkcjonariusz policji na motorze, za nimi orkiestra dęta, Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Powidza, poczty sztandarowe i pozostali uczestnicy obchodów.

W uroczystościach udział wzięli: gnieźnieńscy parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, policji, wojska, służby więziennej, straży pożarnej, szkół, harcerze, kombatanci, rodziny zamordowanych policjantów i mieszkańcy Gniezna.
Przy obelisku okolicznościowe przemówienie wygłosił Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, który mówił między innymi:

Pomimo uczuć żalu, smutku i bólu, które towarzyszą nam dziś, kiedy mówimy o Katyniu, pamiętajmy, że żyjąc we współczesnej Europie – która jest naszym wspólnym domem - musimy dążyć do pokoju i prawdy. Wyjaśniajmy i tłumaczmy. Nauczajmy o poszanowaniu godności, prawach innych kultur do odrębności. Dostrzegajmy drugiego człowieka i respektujmy jego prawa.

Dzisiaj po 74 latach od zbrodni katyńskiej, żyjąc w wolnym kraju, możemy godnie uczcić poległych za naszą wolność Polaków. Oddając im cześć i dziękując za ich ofiarę musimy uświadomić sobie, po pierwsze - jak wielkim szczęściem jest żyć w bezpiecznej i wolnej od obcych wpływów Polsce, ale i jak wielkim wyzwaniem jest pielęgnować w duchu patriotyzmu i wzajemnego szacunku daną nam niepodległość oraz budowane przez lata dobre relacje z naszymi europejskimi sąsiadami.

Ofiara poniesiona w 1940 roku przez polskich oficerów, profesorów, ludzi kultury i sztuki - przez polskie społeczeństwo, nie jest ofiarą daremną. Pamiętamy i będziemy pamiętać. Przekazujmy tę pamięć kolejnym pokoleniom, pielęgnujmy historię o katyńskim lesie, o zbiorowych mogiłach, o trudnych i bohaterskich kolejach człowieczego losu.

Następnie mjr Grzegorz Schmidt odczytał Apel Poległych, a Kompania Honorowa WP z Powidza oddała salwę honorową. Uczestnicy uroczystości złożyli pod obeliskiem kwiaty i zapalili znicze. Oddanie hołdu pomordowanym zakończyło wspólne odśpiewanie „Roty”.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki