BIPPoniedziałek, 29.5.2023

COI – miejscem pierwszego kontaktu z inwestorem… od 6 lat

COI – miejscem pierwszego kontaktu z inwestorem… od 6 lat
COI powstało na podstawie umowy pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gnieźnieńską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. Prowadzenie COI było jednym z projektów strategicznych powiatu w okresie 2006 – 2013 i w dalszym ciągu jest kontynuowane w Wieloletnim Strategicznym Programie Operacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014 – 2020. Warto dodać, że COI w Gnieźnie powstało jako drugie w Wielkopolsce powiatowe centrum (po Powiecie Poznańskim). Szczegółowa, na bieżąco aktualizowana oferta COI znajduje się na portalu gospodarczym powiatu pod adresem www.gospodarka.powiat-gniezno.pl. Każda oferta posiada swoją formatkę w języku polskim i angielskim zgodną ze standardami Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Podstawowym celem funkcjonowania COI jest profesjonalna obsługa inwestorów zewnętrznych oraz podmiotów zainteresowanych podejmowaniem wspólnych przedsięwzięć gospodarczych tak, aby za sprawą ich inwestycji tworzono nowe miejsca pracy i wdrażano nowe standardy technologiczne w naszym powiecie. COI to idealne miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym w Powiecie Gnieźnieńskim.

Pośród wielu zadań COI najistotniejszymi są: tworzenie i bieżące aktualizowanie ofert inwestycyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego typu greenfield (nieruchomości niezabudowane) i brownfield (nieruchomości zabudowane / hale produkcyjne) we współpracy z gminami powiatu, osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Za sprawą rozbudowanej bazy, COI może udostępniać szczegółowe informacje o terenach i obiektach pod inwestycje oraz o administracyjno-prawnych aspektach inwestowania potencjalnym inwestorom z kraju i zagranicy. Z usług Centrum Obsługi Inwestora korzystają także lokalni przedsiębiorcy, którzy chcą nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami.

Od początku swego funkcjonowania, COI nawiązuje i utrzymuje kontakty z podmiotami zainteresowanymi promocją i obsługą inwestycji. W lutym 2008 roku w bazie COI znajdowało się 16 ofert o łącznej powierzchni 114,0938 ha. Po sześciu latach funkcjonowania w bazie jest 29 ofert o łącznej powierzchni 393,16.19 ha. Ponadto COI obsłużyło kompleksowo 35 zapytań inwestycyjnych. Na bazie dotychczasowych doświadczeń można śmiało stwierdzić, że problemem dla Gniezna nie jest odległość od stolicy regionu (każdorazowo analizowana przez potencjalnych inwestorów), lecz czas dojazdu do Pierwszej Stolicy. Oddana do użytku w roku 2012 droga S5, która aktualnie jest dalej rozbudowywana, a także modernizacja połączeń kolejowych na linii Poznań – Gniezno to podstawowe czynniki, które mogą korzystnie wpłynąć na ofertę inwestycyjną Powiatu Gnieźnieńskiego. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie terenów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów Powiat Gnieźnieński już od roku 2008 wspiera Gminę Czerniejewo przy budowie pierwszej w powiecie strefy gospodarczej. Wzorcem dla powiatu są rozwiązania wprowadzone przez jego niemieckiego partnera, Powiat Teltow – Fläming. Stworzenie przez samorządy gminne kolejnych obszarów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą z pewnością może zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną powiatu. Co jest ważne, władze powiatu w strategii działania do roku 2020, zawarły zapis o wspieraniu samorządów gminnych przy tworzeniu kolejnych stref gospodarczych oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Prowadzenie Centrum Obsługi Inwestora przez samorząd powiatowy jest nielicznym przykładem w skali kraju. Powiat Gnieźnieński wyszedł naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnej, dynamicznie rozwijającej się gospodarki stwarzając stan gotowości na każde możliwe zapytanie ze strony inwestora. Współpracując na co dzień z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, wszystkimi gminami powiatu gnieźnieńskiego oraz lokalnymi biurami nieruchomości - dysponuje gotową ofertą inwestycyjną i pełną bazą informacji dla inwestora zainteresowanego lokatą kapitału w miejscu, gdzie powstała Polska. Na portalu www.gospodarka.powiat-gniezno.pl, poza ofertami nieruchomości z terenu powiatu można również znaleźć wszelkie inne informacje o profilu gospodarczym.

       na zdj. Alina Kujawska - Matanda Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego, Zbigniew Sujak Zastępca Burmistrza Gminy Czerniejewo oraz Herbert Vogler i Siegmund Trebschuh z Powiatu Teltow-Flaeming podczas wizyty w roku 2011 w miejscu budowy strefy gospodarczej w Czerniejewie       drukuj:
       udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki