BIPCzwartek, 01.6.2023

Rozmawiali o ochronie pszczół

Rozmawiali o ochronie pszczół
Organizatorami szkolenia było Koło Pszczelarzy w Gnieźnie oraz Pasieka Hodowlana Wojciech i Maciej Smaruj w Modliszewie, natomiast współorganizatorami: Starosta Gnieźnieński, Prezydent Gniezna oraz Wójt Gminy Gniezno.
W szkoleniu, które cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony pszczelarzy jak i rolników, wzięli udział Magdalena Całka-Zobel, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Bolesław Kaźmierczak, kierownik zespołu w powiecie gnieźnieńskim Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Eugeniusz Romanowski z gnieźnieńskiego oddziału Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Gościem spotkanie był także Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak.

Celem szkolenia było uświadomienie rolnikom jak ważną rolę dla upraw spełniają pszczoły a także przedstawienie możliwości zastosowania środków ochrony roślin zgodnie z zaleceniami, we właściwym czasie i ilości.Prelekcje w tym zakresie wygłosił Grzegorz Pruszyński z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego działa 9 kół liczących ponad 215 członków.Powiat Gnieźnieński wspiera działania innowacyjne w rolnictwie poprzez udzielenie pomocy rzeczowej kołom Pszczelarzy w powiecie gnieźnieńskim. Od 2010 roku dofinansowano zakup węzy pszczelej w ilości ok. 700 kg. Działalność ta ma na celu przede wszystkim wspomaganie zadań z zakresu ochrony przyrody, zachowania równowagi biologicznej i rolnictwa ekologicznego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki