BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Uczniowie II LO w Parlamencie Europejskim

Uczniowie II LO w Parlamencie Europejskim
Młodzi gnieźnianie wraz z reprezentantami 21 innych krajów europejskich prezentowali swoje miasta i regiony, uczestniczyli w pracach zespołów roboczych, brali udział w głosowaniach nad wynikami tych obrad, wreszcie walczyli o palmę pierwszeństwa w quizie Eurogame (w zwycięskiej 4-osobowej drużynie znalazła się gnieźnianka Kamila Karasiewicz). Koordynatorami przedsięwzięcia z ramienia szkoły byli nauczyciele: panie Wanda Kaczmarek i Teresa Gaweł oraz ksiądz Marcin Holak.

W pierwszej części obrad przedstawiciele wybrani z każdej grupy prezentowali zgromadzonym informacje o swoich miastach. Ubrani w wielkopolskie stroje ludowe Karolina Wojciechowska i Michał Zacharyasiewicz opowiedzieli o przeszłości Gniezna, jego teraźniejszości i nadziejach na przyszłość. Końcowym akcentem tego etapu obrad były pytania młodych delegatów do członków Parlamentu.

Kolejnym zadaniem była dyskusja w międzynarodowych grupach. Poruszano ważne dla naszego kontynentu kwestie, takie jak: marnowanie żywności, swoboda przepływu informacji, zatrudnienie młodzieży, ochrona środowiska i źródła energii. Rzecznicy grup przedstawiali uzgodnione stanowiska, po czym odbywała się dyskusja oraz głosowanie. Nauczyciele z 22 krajów uczestniczyli w oddzielnym panelu dyskusyjnym, podczas którego omawiano wnioski płynące z głosowań młodzieży.

Zbliżające się wybory do Europarlamentu nasuwają refleksje dotyczące reprezentowania naszego kraju w tej instytucji. Uczniowie Dąbrówki, choć w większości jeszcze niepełnoletni, już spróbowali swoich sił na międzynarodowym forum. Pozostaje mieć nadzieję, że kiedyś spożytkują te pierwsze doświadczenia dla dobra nas wszystkich.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki