BIPNiedziela, 22.5.2022

Wszystko o fotowoltaice

Wszystko o fotowoltaice
Tematy poruszane podczas czwartkowego spotkania to między innymi:
- energia fotowoltaiczna a jej zapotrzebowanie energetyczne w gospodarce,
- inwestowanie w energię fotowoltaiczną w myśl nowej ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii,
- przygotowanie projektu technicznego i pozyskanie niezbędnych pozwoleń budowlanych,
- analiza rentowności w fotowoltaikę,
- budowa, schemat działania, sposoby montażu kolektorów słonecznych,
- możliwości zastosowania instalacji solarnej oraz pozyskiwanie dofinansowania ze środków NFOŚiGW,
- zagospodarowanie zdegradowanych lub mało atrakcyjnych terenów,
- uniezależnienie gmin jak i gospodarstw rolnych od dostaw energii poprzez tworzenie własnych alternatywnych źródeł energii,
- współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie zarządzania energią odnawialną.

Zapraszamy
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki
 
 
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych