BIPPoniedziałek, 29.5.2023

O współpracy Miasta i Powiatu

Do najważniejszych wspólnych przedsięwzięć Starosta i Prezydent zaliczyli starania o utworzenie i znalezienie właściwej siedziby dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie, monitoring, utrzymanie dróg powiatowych przez Miasto Gniezno na podstawie zawartego w roku 2002 porozumienia oraz wspólne finansowanie zakupów inwestycyjnych takich jak: zakup echokardiografu czy wozu z drabiną dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej oraz wykup od prywatnego właściciela Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie.

Podczas konferencji Starosta Gnieźnieński poinformował o wycofaniu się z ugody z firmą odpowiedzialną za wadliwe działanie monitoringu i o żądaniu zwrotu całej sumy odszkodowania.

Poinformowano również o planach remontu dróg - ul. 3 Maja, ul. Reymonta oraz ul. Wschodniej (rok 2006). W roku 2005 Rada Powiatu Gnieźnieńskiego znacząco zwiększyła bowiem kwotę przeznaczoną na modernizację dróg powiatowych w mieście. Na podstawie zawartego porozumienia z dnia 18.VII.2002 r. drogami powiatowymi w Gnieźnie zarządza Urząd Miejski na podstawie wielkości środków przekazywanych przez powiat.

Starosta Jacek Kowalski oraz Prezydent Jaromir Dziel zapowiedzieli ponadto wspólną organizację imprezy "Gniezno - Miastem Dialogu". Odbędzie się ona w dniach 9-18 września 2005 roku. Głównym punktem projektu jest "VI Zjazd Gnieźnieński Europa Dialogu 16-18 września" organizowany przez Forum św. Wojciecha.Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki