BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Spotkanie Konwentu Samorządowego Powiatu Gnieźnieńskiego

Konwent Samorządowy Powiatu Gnieźnieńskiego stanowią: wójtowie i burmistrzowie gmin z terenu powiatu, Prezydent Gniezna, Starosta Gnieźnieński (Przewodniczący Konwentu), gnieźnieńscy radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz Poseł na Sejm Tadeusz Tomaszewski.

Konwent jest platformą wymiany informacji wśród samorządowców z terenu powiatu oraz służy podejmowaniu i realizowaniu wspólnych przedsięwzięć istotnych dla społeczności lokalnej. Konwent jest organizowany średnio raz na dwa miesiące, za każdym razem w innej gminie na terenie powiatu.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki