BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Inwestycja w oświatę – ruszyła rekrutacja nauczycieli i nauczycielek!

Inwestycja w oświatę – ruszyła rekrutacja nauczycieli i nauczycielek!
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wrześniu i październiku 2013 roku w 64 szkołach i przedszkolach zakwalifikowanych do udziału w projekcie przeprowadzone zostały spotkania z dyrektorami, radami pedagogicznymi oraz warsztaty, w czasie których nauczyciele wspólnie z SORE dokonali wyboru tematu, w którym chcą podnosić kwalifikacje oraz zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności. Pierwsze zajęcia dla nauczycieli zaplanowane są już na styczeń 2014 roku. Jednocześnie wybrane zostały tematy sieci współpracy i samokształcenia, w których nauczyciele tej samej specjalności, ale z różnych szkół będą wymieniać się doświadczeniami i wspólnie wypracowywać rozwiązania, które pomogą ich uczniom w procesie nauczania.

2 grudnia 2013 roku rusza rekrutacja nauczycieli i nauczycielek chcących brać udział w szkoleniach oraz pracować w ramach sieci. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny wypełnić formularz (dostępny u SORE, pod którego opieką znajduje się szkoła lub do pobrania ze strony internetowej Powiatu) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oddać go SORE do 20 grudnia 2013 roku. O wynikach rekrutacji nauczyciele i nauczycielki powiadomieni zostaną w pierwszych dniach nowego roku.

Serdecznie zapraszamy

Do pobrania:
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki