BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Szukamy rady na odpady

Szukamy rady na odpady
przy współudziale Starostwa Powiatowego – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Spotkanie otworzyła Grażyna Bernaciak – Prezes PKE Koło w Gnieźnie, dziękując zaproszonym gościom za przybycie, a także za pomoc i zaangażowanie w organizację Forum. Alina Kujawska–Matanda jako współorganizator Forum podkreśliła istotę tematu zwracając uwagę na potrzebę wspierania i propagowania racjonalnej gospodarki odpadami.

W Forum uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, a także dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Karniszewie, Gimnazjum z Trzemeszna, Łubowa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 i nr 3 w Gnieźnie, III Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2.

Forum uświetniły prelekcje. Jako pierwsza wystąpiła Justyna Piwońska z Ekosfery udowadniając uczestnikom, że śmieci mogą być skarbem. Na pytanie jak można zagospodarować odpady poprzez produkcję paliw alternatywnych odpowiedziała Anna Szymkowiak z firmy Ecer Recykling Sp.zo.o. „Koncepcję i aktualny stan zaawansowania prac systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” przedstawiła Ewa Menz z Urbisu Sp. z o. o.

Aby zwiększyć aktywność młodzieży ogłoszono konkurs na projekt: „Domowe centrumsegregacji odpadów”.Zadanie konkursowe polegało na zaprojektowaniu domowego centrum segregacji odpadów, z wykorzystaniem pojemników zaproponowanych przez uczestnika lub pochodzących z recyklingu, a także dostępnych w handlu. Wyróżnienia otrzymały:Sandra Kwapich, Klaudia Garstka, Emilia Meler, Izabela Wojtczak, Angelika Schulze.

Nagrody uczestnikom wręczały i gratulacje składały Alina Kujawska–Matanda – Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego oraz Magdalena Musiałowicz – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki