BIPPoniedziałek, 29.5.2023

Wspólne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna

Wspólne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego  i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Gniezna. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i zacieśnienie współpracy pomiędzy funkcjonującymi Radami.

Gościem spotkania była p. Justyna Ochędzan reprezentująca Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu. Jej wystąpienie dotyczyło podsumowania Wielkopolskiego Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego, które odbyło się 23 września b.r. w Poznaniu. Zaznaczyła, że w województwie wielkopolskim tylko na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje Rada Działalności Pożytku Publicznego zarówno w powiecie jak i w mieście Gniezno. Zaproponowała szereg dobrych praktyk do zastosowania.

Ponadto Przewodniczący Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz przedstawiciele Miasta Gniezna realizujący konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poinformowali, że wysokość środków przewidzianych na organizacje konkursów będzie analogiczna do roku 2013.

W opracowanym Wieloletnim Strategicznym Programie Operacyjnym Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 zapisano projekt pod nazwą „Obywatelski Powiat Gniezno”. W aspekcie tego wśród uczestników posiedzenia wywiązała się dyskusja o wydzielenie w przyszłości środków finansowych na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

Uczestnicy spotkania wyrazili aprobatę dla pomysłu zorganizowanie w Gnieźnie II Forum Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz do kolejnych wspólnych posiedzeń.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki