BIPWtorek, 07.7.2020

Wspólne ćwiczenia Powiatów Gnieźnieńskiego i Teltow-Flaeming w zakresie zwalczania epidemii

Wspólne ćwiczenia Powiatów Gnieźnieńskiego i Teltow-Flaeming  w zakresie zwalczania epidemii
Uczestnicy zapoznali się z procedurami i praktycznymi działaniami służb na fermach bydła, trzody chlewnej i drobiu.

W miejscowym starostwie ulokowany był sztab kryzysowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele odpowiednich służb i inspekcji. Delegację Powiatu Gnieźnieńskiego zaproszoną do udziału w dniach19-21.11.2013 roku w ćwiczeniach w Luckenwalde przez Powiat Teltow–Flaeming tworzyli: Marek Kosmala – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Magdalena Całka–Zobel – Powiatowy Lekarz Weterynarii.

Zarządzanie sytuacją powiatu odbywało się poprzez wypełnianie zadań zgodnie z regulaminem służbowym starosty dla sztabu kryzysowego powiatu oraz przekazywanie informacji do ministerstw Brandenburgii i gmin powiatu. Zapewniona była łączność wewnątrz sztabu oraz z innymi jednostkami (ministerstwo, kierownictwo techniczne, gminy). Ustalono strefy ochronne, prowadzono i analizowano badania epidemiologiczne, planowano i analizowano zamknięcie dróg współpracując z policją. Ćwiczenie obejmowało również organizację, przeprowadzanie i nadzór nad wybiciem zwierząt, ich usunięcie oraz dekontaminację osób i urządzeń. W ćwiczeniu brała udział również delegacja z Łotwy. Warto zaznaczyć, że procedury stosowane w powyższym zakresie przez stronę niemiecką są tożsame z procedurami obowiązującymi w naszym kraju.

Przypomnijmy, że niemiecki Powiat Teltow-Flaeming jest partnerem Powiatu Gnieźnieńskiego od 2003 roku.
drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych