BIPPiątek, 09.6.2023

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wraz z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego

Obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wraz z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania kryzysowego.

Tematami posiedzenia Komisji i Zespołu były:
  1. Przedstawienie planu budżetu w zakresie bezpieczeństwa na 2014 rok i jego zaopiniowanie.
  2. Przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT” i jej zaopiniowanie.
  3. Utrzymanie dróg w sezonie zimowym.
  4. Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa, finansowanych z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za rok 2013.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2014.
Gości powitał i przedstawił porządek obrad Marek Kosmala Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, który przewodniczył posiedzeniu pod nieobecność Starosty Gnieźnieńskiego.

Skarbnik Powiatu Aleksandra Piątkowska – Radom przedstawiła projekt budżetu w zakresie bezpieczeństwa Powiatu na 2014 rok. Dla Komendy Powiatowej Policji planowana jest kwota 305.000 zł., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 5.605.000 zł. oraz 30.861 zł. z budżetu Powiatu. Kwota na zarządzanie kryzysowe to 7.000 zł., natomiast 5.500 zł wynosi dotacja Wojewody Wielkopolskiego na organizację szkolenia obronnego. Ponadto wydatki na drogi w 2014 roku wyniosą 6.087.446 zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt budżetu.

Komendant Powiatowy Policji Artur Sobolewski podziękował za pomoc i wsparcie w remoncie Komendy Powiatowej Policji. Nadmienił również, że udało się pozyskać środki finansowe, które sprawią, że Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie będzie jedną z najnowocześniejszych Komend w Polsce.

Następnie Pan Marek Kosmala przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2011 w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „BEZPIECZNY POWIAT”, który został również pozytywnie zaopiniowany.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Jerzy Szczepański zapoznał uczestników posiedzenia z informacją na temat utrzymania dróg w sezonie zimowym 2013/2014. Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie zarządza siecią dróg o łącznej długości 629,78 km. Na sypanie i odśnieżanie dróg powiatowych podpisano umowy z 6 firmami z terenu powiatu. Do dyspozycji wykonawców będzie 19 piaskarek i 13 ładowarek do zwalczania śliskości, 33 pługi lekkie i średnie, a także 41 pługów ciężkich do odśnieżania. Ponadto w uzupełnieniu Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego poinformował, że firmą odpowiedzialna za utrzymanie dróg wojewódzkich w sezonie zimowym będzie SKANSKA S.A. Pod jej pieczą będzie 68,798 km dróg. Będą to drogi nr 190 (Kłecko-Gniezno), 260 (Gniezno – Witkowo), 197 (Gniezno- Kiszkowo), 434 (Łubowo- Iwno).

Kolejnym tematem było sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa za 2013 rok, finansowanych ze środków budżetu Powiatu.

Komenda Powiatowa Policji realizowała zadania na łączną kwotę 28.000 zł w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży 3.000 zł.
  • Promowanie służby patrolowej 5.000 zł.
  • Wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów ratowniczych 20.000 zł.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej realizowała zadania na łączną kwotę 9.000 zł. w tym m.in.:
  • Działania prewencyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej 4.000 zł.
  • Monitoring zagrożeń na terenie powiatu 5.000 zł.
Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 6.000 zł., natomiast na przeprowadzenie szkolenia obronnego 5.500 zł, refundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła również plan pracy na 2014 rok.
Na zakończenie Marek Kosmala podziękował za uczestnictwo członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki