BIPCzwartek, 08.6.2023

Budujemy społeczną świadomość

Budujemy społeczną świadomość
Aby przybliżyć tematykę dotyczącą obowiązków podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska15. listopada Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zorganizował w tym zakresiebezpłatne szkolenie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele miasta i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego, Polskiego Klubu Ekologicznego, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gnieźnie,Nadleśnictwa Gniezna orazprzedsiębiorcy, przedstawiciele firm, instytucji rolniczych, osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne, rolnicy, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i nr 3 w Gnieźnie.

Zaproszonych gości powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego Alina Kujawska – Matanda, a oficjalnego otwarcia dokonałStarosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak zwracając uwagę na skomplikowany zestaw obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz na potrzebę ich umiejętnej interpretacji i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska.

W roli prelegentów wystąpili: Małgorzata Knapczyk – Naczelnik Wydziału Opłat i Baz Danych o Środowisku Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Jolanta Gliszczyńskai Beata Zastawa.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło ponad 100 aktywnie włączających się w dyskusję uczestników, co stanowi ogromną mobilizację do dalszej pracy na rzecz budowania społecznej świadomości w aspekcie przepisów prawa ochrony środowiska.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki