BIPSobota, 03.6.2023

Powiat Gnieźnieński z nominacją do tytułu „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej”

Powiat Gnieźnieński z nominacją do tytułu „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej”
dla Powiatu Gnieźnieńskiego do tytułu „Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej” w kategorii „Nagroda Krajowa dla Instytucji” za zainicjowanie i realizację projektu „Tu powstała Polska”.

Głównym celem Nagrody ustanowionej w 2013 roku przez marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza jest uhonorowanie osób, instytucji czy organizacji mających szczególne zasługi dla ochrony dziedzictwa narodowego i kultywowania polskiej tożsamości w kraju i poza jego granicami. W ceremonii wręczenia wyróżnień, która odbyła się 15 listopada br. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, uczestniczyli nominowani i laureaci Nagrody. Uroczystego podsumowania konkursu dokonał Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Laureaci:
 • w kategorii "Nagroda krajowa dla osób fizycznych"- Mirosław A. Supruniuk z Torunia – za utworzenie unikatowego Archiwum Emigracji;
 • w kategorii "Nagroda krajowa dla instytucji" – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej z Tarnowskich Gór - za wytrwałą, wieloletnią opiekę nad dziedzictwem przemysłowym;
 • w kategorii "Nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza" - Wołodymyr Herycz z Ukrainy - za wkład w budowanie polsko-ukraińskiego porozumienia na rzecz ocalenia spuścizny historycznej i kulturowej i wieloletnią działalność na rzecz ochrony, rewitalizacji i popularyzacji dziedzictwa materialnego dawnej Rzeczypospolitej;


Oprócz laureatów w tegorocznej pierwszej edycji konkursu nominowano do tego wyróżnienia następujące osoby i instytucje: W kategorii „Nagroda krajowa dla osób fizycznych”:
 • ks. Stanisława Dziedzica z Sękowej za opiekę nad zabytkami architektury drewnianej wpisanymi na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

W kategorii „Nagroda krajowa dla instytucji”:
 • Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju za konserwację i rewitalizację obiektów zabytkowych;
 • Powiat Gnieźnieński za zainicjowanie i realizację projektu „Tu powstała Polska”;
 • spółkę Thermaleo z Warszawy za łączenie komercyjnej działalności biznesowej z troską o rewitalizację, konserwację i odbudowę obiektów architektury uzdrowiska Szczawnica;
 • Stowarzyszenie Rewitalizacji Cmentarzy Ewangelickich z Ryczywołu za uporządkowanie i rewitalizację zabytkowych cmentarzy na terenie gminy, a także działania edukacyjne podejmowane na rzecz uświadamiania lokalnej społeczności wieloetniczności, wielokulturowości i różnorodności religijnej zamieszkiwanego przez nią terenu.

W kategorii „Nagroda zagraniczna im. Mieczysława Gębarowicza”:
 • Szkołę Średnią im. Władysława Syrokomli w Wilnie za wieloletnie krzewienie polskich tradycji na Litwie;
 • Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju z Wielkiej Brytanii za wieloletnią działalność na rzecz kształtowania tożsamości narodowej wśród młodzieży polonijnej i kultywowania polskiej tradycji;
 • Związek Harcerstwa RP, Obwód Kluczborski, za opiekę nad cmentarzami i mogiłami polskimi na Ukrainie.

„To, co otrzymaliśmy jako dorobek poprzednich pokoleń, jest zachowane dzięki osobom i środowiskom, którym leży na sercu utrwalanie tej spuścizny…” – mówił podczas ogłoszenia wyników konkursu marszałek Bogdan Borusewicz. Z kolei Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski dodał nawiązując do nazwy nagrody, że „Strażnik to nie policjant. To raczej stróż, opiekun”.

Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak stwierdził, że za sprawą nagrody „doceniony został wysiłek Powiatu Gnieźnieńskiego podjęty przy realizacji projektu pn. „Tu Powstała Polska”. Nagroda jest dla Starosty „zaszczytem i jednocześnie świadectwem, że nasze działania służą nie tylko mieszkańcom Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, ale przyczyniają się także do kulturowego ubogacania naszego kraju”.

Konkurs zorganizowano we współpracy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowym Centrum Kultury.Prezentacja - załącznik do wniosku aplikacyjnego
do Konkursu o Nagrodę i Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki