BIPSobota, 03.6.2023

III edycja „Informatora dla chcących rozpocząć działalność gospodarczą w Powiecie Gnieźnieńskim"

Publikacja ukazała się w związku z wyczerpaniem się dotychczasowego nakładu oraz w wyniku zmian w przepisach prawnych dt. prowadzenia działalności gospodarczej. Informator stanowi podstawowy kodeks postępowania dla tych wszystkich, którzy chcą założyć własną firmę. Zawiera on wszystkie niezbędne adresy wraz z telefonami instytucji, do których należy udać się, aby móc zarejestrować firmę. Opisuje on prostym i zrozumiałym językiem dla przeciętnego mieszkańca powiatu krok po kroku, co należy zrobić, by uruchomić własną firmę.

Informator jest dostępny bezpłatnie w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji i Rozwoju, Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Powiatowym Urzędzie Pracy. Autorem publikacji jest Juliusz Trojanowski, Wiceprezes Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

Wydanie informatora to jeden z projektów Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego w obszarze poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej mieszkańców, ożywienia gospodarczego i walki z bezrobociem.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki