BIPNiedziela, 28.5.2023

Poświęć jeden… Dzień dla Zdrowia

Poświęć jeden… Dzień dla Zdrowia
, który odbędzie się w środę 23 października br., w godz. 11:00 – 16.00 w siedzibie WSCKZiU przy ulicy Mieszka I 27.

Podczas tegorocznej akcji swoje prelekcje wygłoszą: lek. med. Wojciech Łącki, lek. med. Andrzej Główka, lek. med. Jaromir Dziel, psycholog Barbara Wojewódzka, Małgorzata Kowlaska. Warsztat z zakresu samobadania i samokontroli piersi poprowadzi Ewa Cybułka. Wśród tematów objętych częścią wykładową główny nacisk położono na: profilaktykę schorzeń nowotworowych kobiet, współczesne zagrożenia dla dzieci i młodzieży spowodowane zażywaniem środków psychoaktywnych, krwiodawstwo czy profilaktykę i właściwe leczenie w przypadku zawału serca.

Odwiedzający tego dnia popularnego „Medyka” będą mogli uczestniczyć w licznych prezentacjach i pokazach, w tym między innymi: pokazie masażu relaksacyjnego z elementami aromatoterapii, masażu muszlami filipińskimi, gorącymi kamieniami oraz masażu bańkami chińskimi, a także wziąć udział w warsztatach ratownictwa medycznego.

Powiat Gnieźnieński po raz kolejny włącza się w organizację akcji „Dzień dla Zdrowia”, której celem jest podniesienie świadomości mieszkańców naszego powiatu, w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz roli aktywności i kultury fizycznej w życiu codziennym. Akcja zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem, stąd jej kontynuacja w roku 2013.

Partnerami akcji są: Zespół Opieki Zdrowotnej i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gnieźnie.

Program:

11.00 - powitanie zebranych gości przez Dyrektora WSCKZiU Elżbietę Kabzińską
11.10 - otwarcie „Dnia dla Zdrowia” przez Starostę Gnieźnieńskiego Dariusza Pilaka
11.20 - wykład lek. med. Wojciecha Łąckiego - „Profilaktyka schorzeń nowotworowych sutka i szyjki macicy”
11.45 - Ewa Cybułka - zajęcia warsztatowe z zakresu samobadania i samokontroli piersi
12.15 - wykład Barbary Wojewódzkiej – „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży (środki psychoaktywne)”
12.45 - wykład Małgorzaty Kowalskiej nt. szczepień ochronnych
13.05 - wykład lek. med. Andrzeja Główki - „Co zależy od systemu ochrony zdrowia, a co zależy od samego chorego w uzyskaniu dobrego efektu leczenia zawału serca”
13.45 - wykład lek. med. Jaromira Dziela nt. krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego

oraz
wiele innych atrakcji, warsztatów, pokazów
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki