BIPNiedziela, 28.5.2023

„Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” we Wrześni - podsumowanie szkolenia

„Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej” we Wrześni - podsumowanie szkolenia
W szkoleniu uczestniczyły osoby zainteresowane otwarciem własnej działalności gospodarczej.

Spotkanie dedykowane było przede wszystkim osobom, które poszukują alternatywnych źródeł finansowania na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Uczestnikami szkolenia osoby bezrobotne, osoby nieaktywne zawodowo oraz osoby pracujące. Celem szkolenia, było przekazanie kompleksowej wiedzy na temat możliwości jakie oferują fundusze europejskie na otwarcie własnego biznesu, w formie dotacji lub pożyczek. W trakcie spotkania zainteresowani mogli konkretnie dowiedzieć się jakie instytucje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rekrutują osoby chętne do pozyskania dotacji 40 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej. Obecnie największe szanse na pozyskanie dotacji mają:
  • osoby bezrobotne do 25 roku życia,
  • osoby bezrobotne po 50 roku życia,
  • osób bezrobotne niepełnosprawne,
  • osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu, w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych u pracodawców.
Ofertę dotacji i bezpłatnych szkoleń zaprezentował przedstawiciel Euronauki Michał Bittner, natomiast konsultantka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie Justyna Jastrzębska omówiła szczegółowo zasady przyznawania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Dodatkowo objaśniono zasady korzystania z pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE.

Swoją ofertę przedstawiła również Alicja Vogel ze Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. SOCWP proponuje m.im.: mikropożyczki w ramach projektu „Moja firma z pożyczką”. Osoby korzystające z pożyczki mogą również liczyć na możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa. Pożyczki skierowane są zarówno dla osób bezrobotnych, pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo np. studentów. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% w skali roku.

W drugiej części szkolenia podczas warsztatów konsultantka PIFE Katarzyna Gałka-Sztandera przedstawiła podstawowe kryteria i dokumentację niezbędną w procesie aplikowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – formularz rekrutacji i biznesplan.
Konsultantki w trakcie szkolenia szczegółowo odpowiadały na liczne pytania osób obecnych na szkoleniu.

Po szkoleniu wielu uczestników twierdziło, że największą zaletą spotkania była możliwość wymiany doświadczeń. Ponadto dzięki warsztatom uczestnicy szkolenia mieli okazję poznać przykłady nieprawidłowości i błędów popełnianych w procesie aplikowania o środki unijne. Osoby planujące otwarcie firmy miały również okazję odkryć swoje mocne strony oraz zastanowić się nad rozwojem własnego biznesu.

Osoby, którym nie udało się dotrzeć na szkolenie oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na otwarcie firmy zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich po dodatkowe informacje.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
tel.: 61 425 02 90 
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki