BIPSobota, 03.6.2023

Fundusze europejskie na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

Fundusze europejskie na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl

W terminie do 29 listopada 2013 r.
w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi : www.parp.gov.pl

Na co można uzyskać wsparcie?
Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów inwestycyjnych o wysokim potencjale innowacyjnym, w zakresie zakupu lub wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata bądź posiadających stopień rozprzestrzenienia na świecie w danej branży nie przekraczający 15 %. W przedmiotowym naborze ciężar oceny innowacyjności w składanych projektach postawiony będzie na weryfikację poziomu innowacyjności produktowej. Każdy projekt musi generować efekt w postaci wprowadzenia na rynek docelowy (o zasięgu minimum krajowym).

Kto może się ubiegać o wsparcie?
O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Budżet i poziom dofinansowania.

Budżet Działania wynosi 1 628 516 989 EUR

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w roku 2013 wynosi 500 000 000,00 PLN.

Poziom i wysokość wsparcia:
od 40% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, przy czym:
  1. całkowita wartość projektu nie może przekroczyć 50 milionów euro,
  2. wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu wynosi nie mniej niż 8 milionów złotych i nie więcej niż 160 milionów złotych
Minimalna kwota wsparcia na inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym wynosi 2,4 miliona złotych.

Maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt wynosi:
  • na część inwestycyjną projektu – 40 milionów złotych,
  • na część doradczą – 1 milion złotych,
  • na część szkoleniową – 1 milion złotych.
Wszelkie informacje wraz z dokumentacją dostępne są na stronie internetowej: www.poig.parp.gov.pl
Pełna dokumentacja dla Działania 4.4: www.poig.parp.gov.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, z siedzibą w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego
Rynek 10/1, 62-200 Gniezno
tel.: 61 425 02 90 
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki