BIPNiedziela, 28.5.2023

Z wizytą w terenie podczas akcji usuwania azbestu…

Z wizytą w terenie podczas akcji usuwania azbestu…
Pracę w terenie wizytowali: Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Alina Kujawska-Matanda, Wójt Gminy Kiszkowo – Tadeusz Bąkowski oraz Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego – Magdalena Musiałowicz.

Powiat Gnieźnieński już od 2008 roku koordynuje realizację likwidacji azbestu przy udziale środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu, Miasta Gniezna oraz Gmin powiatu gnieźnieńskiego.

Dofinansowaniu, podobnie jak w poprzednim roku, w wysokości 100%, podlegają koszty związane zarówno z demontażem, jak i unieszkodliwianiem wyrobów budowlanych zawierających azbest.

Od 2008 roku usunięto w naszym powiecie już ponad 2 000 Mg płyt eternitowych. W tym roku Gminy powiatu przekazały do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa około 230 wniosków od osób zainteresowanych usunięciem azbestu ze swoich nieruchomości.

Odpady azbestowe wytworzone na terenie powiatu gnieźnieńskiego unieszkodliwiane są na 3 składowiskach odpadów niebezpiecznych: EKO-POL SP z o.o. z siedzibą w Pruszczu, Firmą Mo-BRUK z siedzibą w Korzennej pow. Nowy Sącz oraz Spółce „Środowisko i Innowacje” Sp. z o. o. z siedzibą w miejscowości Dobrów gm. Tuczępy.

Z dniem 30 września br. zakończył się etap składania wniosków. Do tej pory w pierwszej racie zutylizowano ponad 233 kg azbestu za łączna kwotę 121 392,62 zł.

Realizacja złożonych wniosków potrawa jeszcze do 4 listopada.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki