BIPPiątek, 02.6.2023

Nowa Strategia Powiatu Gnieźnieńskiego – zapraszamy na konsultacje społeczne

Nowa Strategia Powiatu Gnieźnieńskiego – zapraszamy na konsultacje społeczne
uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w 2000 roku i obejmowała okres realizacji od 2000 do 2005 roku włącznie.

Z kolei aktualnie obowiązujące dokumenty: Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006-2013 oraz Plan Rozwoju Lokalnego 2006-2013, określające ogólne cele i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego naszej „małej ojczyzny”, funkcjonują w dobiegającej już powoli końca perspektywie finansowej na lata 2007-2013. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego podjął czynności mające na celu kontynuację działań strategicznych powiatu.

W maju 2013 roku powołany został zespół do prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. W jego skład weszli przedstawiciele różnych środowisk lokalnych, m. in.: organizacji pozarządowych, Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, instytucji działających na rzecz: promocji przedsiębiorczości, rozwoju kultury, ochrony zdrowia, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także pracownicy Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Efektem kilkumiesięcznej pracy zespołu jest opracowanie dokumentu pn. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. Przygotowany materiał został podzielony na kilka części i przedstawia scenariusz rozwoju naszego powiatu do 2020 roku. Wynika on m. in. z diagnozy stanu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2013 roku, a także analizy jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Dokument wyznacza wizję oraz cele strategiczne i operacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego, jak również zawiera zestawienie projektów przewidzianych do realizacji.

W celu przybliżenia mieszkańcom treści programu, jak najlepszego dostosowania go do lokalnych uwarunkowań, a przez to spełnienia w najwyższym możliwym stopniu związanych z nim oczekiwań, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zaprasza do zapoznania się z projektem przygotowanego dokumentu. Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do wytyczonych w nim kierunków rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego. Państwa uwagi i sugestie co do podejmowanych działań są dla nas bardzo cenne, dlatego zachęcamy i namawiamy do włączenia się do prac nad tym materiałem. Wyrażamy przekonanie, że Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 będzie swoistym drogowskazem, którym kierować się będziemy przy realizacji wielu inwestycji i projektów. Jednocześnie ufamy, że złożone wnioski, opinie i propozycje będą miały wpływ na finalną wersje dokumentu, pozwalając dookreślić ostateczny obszar i rodzaj działań lokalnych władz do 2020 roku.

Projekt Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 został zamieszczony na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl, natomiast opinie i uwagi można zgłaszać na adres: trojanowski@garg.pl.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 04.10.2013 r. do 18.10.2013 r.


Załącznik do pobrania:
  • Projekt Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020    Konferencja prasowa dotycząca udostępnienia projektu WSPO do konsultacji społecznych

    Wiadomość z dnia 07.10.2013, www.tv.gniezno.pl

    drukuj:
    udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki