BIPŚroda, 07.6.2023

Wielkie wydarzenia na wielką rocznicę

Wielkie wydarzenia na wielką rocznicę
Inauguracja obchodów jubileuszowych miała miejsce już 12. czerwca 2013 roku za sprawą dziękczynnej Mszy Św. w intencji Władców z Dynastii Piastów, koncelebrowanej przez ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka Metropolitę Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski w palatium Mieszka I na Ostrowie Lednickim. Ponadto w dniach 11 – 12 czerwca 2013 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie oraz w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn. „Liturgia i teologia Chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych”. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk Prymas Polski.

Przed nami szereg kolejnych przedsięwzięć związanych z wielką rocznicą. Wśród najbliższych na uwagę zasługuje chociażby planowane na grudzień wydanie przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy naukowego opracowania albumowego „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965”, którego autorami będą prof. zw. dr hab. Andrzej M. Wyrwa i dr Barbara Cieciora. Będzie to ekskluzywne wydanie towarzyszące publikacjom naukowym do cyklu pięciu konferencji organizowanych przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Instytut Kultury Europejskiej UAM w latach 2012 – 2016, w związku z 1050. rocznicą chrztu Polski. Album wydany zostanie w ilości 1000 szt. Publikacja ma również uczcić trwający obecnie Rok Jubileuszowy Jana Matejki upamiętniający 175. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci artysty.

Oprócz pierwszych władców piastowskich na tytułowym płótnie Matejki został uwieczniony Ostrów Lednicki – miejsce przebywania i najprawdopodobniej przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Wyspa ta, na której do dziś zachowały się tysiącletnie ruiny pałacu książęcego, jest obecnie częścią Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Dlatego album przedstawia też XIX-wiecznych badaczy odkrywających tajemnice Ostrowa.

Wśród działań zaplanowanych do zrealizowania jeszcze w 2013 roku wymienić należy debatę na temat: „Czy i na ile Chrzest Polski był przełomem? – przyczynki do obchodów Małego Milenium Polski” organizowaną przez Fundację Patria już 7 października w Małej Auli UAM przy ulicy Wieniawskiego w Poznaniu. Zaproszenia do udziału w debacie otrzymali:
 • Prof. Waldemar Łazuga (moderator)
 • Ks. prof. Bogdan Częsz
 • Prof. Józef Dobosz
 • Marek Jurek
 • Prof. Hanna Koćka – Krenz
 • Dr Włodzimierz Łęcki
 • Dr Marzena Matla
 • Premier Tadeusz Mazowiecki
 • Ks. abp Henryk Muszyński
 • Prof. Tomasz Nałęcz
 • Dariusz Pilak
 • Prof. Krzysztof Podemski
 • Jan Maria Rokita
Debata współfinansowana przez Narodowe Centrum Kultury ma na celu ukazanie roli i konsekwencji chrztu Polski. Ma również wskazać pozycję Rzeczypospolitej Polskiej w Europie. Całość debaty ma być transmitowana przez Telewizję Polską.

Natomiast w dniu 22 października br. w rezydencji Metropolity Poznańskiego zostanie podpisany list intencyjny w sprawie organizacji obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski. Sygnatariuszami listu mają być Arcybiskupi Gnieźnieński i Poznański, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury, Marszałek i Wojewoda Wielkopolski, a także Starostowie Gnieźnieński i Poznański, jak również Prezydenci Gniezna i Poznania.

Po podpisaniu listu odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostanie przedstawiona idea wizualizacji jubileuszu (logo, hasło). W tym dniu odbędzie się także kolejne posiedzenie Wielkopolskiego Komitetu Obchodów 1050 – rocznicy Chrztu Polski, w skład którego wchodzą również przedstawiciele Kurii Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Powiatu i Miasta Gniezno.

Poniżej przedstawiamy skład Gnieźnieńskiego Komitetu Honorowego, Gnieźnieńskiego Komitetu Organizacyjnego oraz zestawienie cyklu zrealizowanych i planowanych konferencji, wystaw oraz innych przedsięwzięć o charakterze naukowym dedykowanych rocznicy Chrztu Polski.

Gnieźnieński Komitet Honorowy:
 • Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Józef Kowalczyk Prymas Polski
 • Dariusz Pilak Starosta Gnieźnieński
 • Jacek Kowalski Prezydent Miasta Gniezna
 • Prof. dr hab. Andrzej Wyrwa Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
 • Prof. dr hab. Leszek Mrozewicz Dyrektor Kolegium Europejskiego w Gnieźnie UAM w Poznaniu
 • Tomasz Sawicki – p.o. Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego
Gnieźnieński Komitet Organizacyjny:
 • Ks. Bp Krzysztof Wętkowski, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej (przewodniczący komitetu)
 • Agnieszka Rzempała Chmielewska, dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 • Piotr Wiśniewski, Dyrektor Miejskiego Centrum Innowacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Gnieźnie
 • Ks. dr Michał Sołomieniuk, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie
 • Lech Gołyński, Zastępca Dyrektora Kolegium Europejskiego w Gnieźnie UAM w Poznaniu
 • Prof. Grzegorz Łukomski, kierownik Zakładu Studiów Gnieźnieńskich Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.
 • Dr Janusz Górecki, kierownik Działu Archeologicznego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 • Tomasz Janiak, kierownik Działu Archeologii Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
 • Dr Michał Brzostowicz – zastępca dyrektora Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
Cykl konferencji, wystaw oraz innych przedsięwzięć o charakterze naukowym dedykowanych rocznicy Chrztu Polski (już zrealizowanych, jak i zaplanowanych w przyszłości):
 1. Rok 2012 – Film o Ostrowie Lednickim „Wyspa władców” wyreżyserowany przez Zdzisława Cozaca według scenariusza reżysera i dra Janusza Góreckiego. Jego premiera odbyła się w dniu 21 września 2012 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu.
 2. Rok 2012 – Konferencja „Bitwa przy Moście Mulwijskim. Konsekwencje” – zorganizowana 26-27 października przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Zakład Kultury i Tradycji Antycznej Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.
 3. Rok 2013 (11 – 12 czerwca) – Konferencja „Teologia i liturgia chrztu od starożytności chrześcijańskiej do czasów nowożytnych”. Organizatorzy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.
 4. Rok 2013 (27 lipca) – Widowisko Plenerowe „Koronacja Królewska”. Organizatorzy: Miasto Gniezno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
 5. Wydanie przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy naukowego opracowania albumowego pod tyt.: „Zaprowadzenie chrześcijaństwa w Polsce. Krótkie studium obrazu Jana Matejki Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965”. Autorzy: prof. zw. dr hab. Andrzej M. Wyrwa, dr Barbara Cieciora.
 6. Rok 2014 – Konferencja ,, Baptysteria Europy Środkowej’’. Organizator: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 7. Rok 2014 (lipiec) – Widowisko Plenerowe „Koronacja Królewska”. Organizatorzy: Miasto Gniezno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
 8. Rok 2015 (lipiec) – Widowisko Plenerowe „Koronacja Królewska”. Organizatorzy: Miasto Gniezno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie
 9. Rok 2015 (listopad) – Konferencja ,,Architektura sakralna w początkach państwa polskiego’’. Organizator – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
 10. Rok 2015 – Wydanie kalendarza na rok 2016 z imionami słowiańskimi – wydawca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
 11. Rok 2016 (marzec - kwiecień) – Konferencja ,,Chrzest Polski z perspektywy XXI wieku’’. Organizator – Zakład Studiów Gnieźnieńskich Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie.
 12. Rok 2016 (marzec - kwiecień) – Wystawa ,,Chrzest, czy narodziny państwa polskiego’’ – organizator: Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie. Wystawa odbywałaby się równocześnie z konferencją ,,Chrzest Polski z perspektywy XXI wieku”.
 13. Rok 2016 (czerwiec) – Królewski Festiwal Artystyczny. Organizatorzy: Miasto Gniezno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
 14. Rok 2016 (lipiec) – Widowisko Plenerowe „Koronacja Królewska”. Organizatorzy: Miasto Gniezno oraz Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie.
 15. Rok 2016 – Konferencja ,,Historia milenijnych badań archeologicznych 1949 – 1966”. Organizator – Muzeum Archeologiczne w Poznaniu.
 16. Rok 2016 – Wystawa czasowa ,,966 Mesico baptisatur. Chrześcijaństwo na ziemiach polskich. Organizator – Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
 17. Rok 2016 (kwiecień – maj) – Cykl czterech ekspozycji pod wspólnym tytułem ,,Rezydencjalne ośrodki państwa pierwszych Piastów. Poznań – Ostrów Lednicki -Gniezno’’. Wspomniane ekspozycje pod własnymi indywidualnymi podtytułami będą otwierane w wymienionych ośrodkach co 1-2 tygodnie i zostaną udostępnione do maja (kiedy to odbywają się Noce Muzeów). Ramy czasowe cyklu wystaw winny zamykać się latami panowania Kazimierza Odnowiciela.
 18. Rok 2016 – Młodzieżowy panel dyskusyjny ,,Gdzie ochrzcił się Mieszko?’’ Miejsce debaty – Ostrów Lednicki albo Kolegium Europejskie UAM w Gnieźnie.
 19. Rok 2016 – wystawa czasowa poświęcona jubileuszowi 1050 rocznicy Chrztu Polski. Organizator Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie.
 20. Uroczystości na Ostrowie Lednickim upamiętniające 1050 – lecie Chrztu Polski we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie i Urzędem Gminy Łubowo oraz inne jubileuszowe imprezy naukowe, historyczne oraz eventy muzealne.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki