BIPŚroda, 07.6.2023

XLI sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

XLI sesja Rady Powiatu GnieźnieńskiegoXLI SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO IV KADENCJI
27 września 2013 roku
Porządek obrad 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013 r.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2013 r.
 9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury: Centrum Kultury „Scena to dziwna” za I półrocze 2013 r.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2013 r.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego za I półrocze 2013 r.
 12. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: przyznania „Godła Promocyjnego” Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Polskiemu Związkowi Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Trzemesznie;
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XI/120/2007 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 listopada 2007r w sprawie ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  3. w sprawie: zmiany Uchwały nr XVIII/186/2008 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „Perspektywa” w latach 2008-2013, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 15. Wolne głosy i informacje.
 16. Zamknięcie sesji.
     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki