BIPSobota, 10.6.2023

Inwestycja w oświatę

Inwestycja w oświatę
Do najważniejszych założeń projektowych należy wprowadzenie zmian w systemie doskonalenia nauczycieli, umożliwiających integrację środowiska nauczycieli oraz dyrektorów, doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń oraz wsparcie nauczycieli na każdym etapie wprowadzania zmian. Po wyborze szkół i przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcie, do każdej placówki trafi Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji – osoba z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rozwoju edukacji, który następnie wspólnie z dyrekcją szkoły i nauczycielami przeprowadzi diagnozę i wybierze właściwy dla szkoły temat doskonalenia. Dyrektorzy i nauczyciele będą mogli wybierać spośród 24 tematów tak, aby zaproponowane doskonalenie trafnie odpowiadało na ich potrzeby i zainteresowania. Zaproponowane tematy mają charakter ogólny, dzięki czemu będzie możliwość dostosowania zagadnień i działań do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań środowiska szkolnego. Równolegle do doskonalenia w poszczególnych szkołach lub przedszkolach utworzone zostaną, na poziomie powiatu, cztery sieci współpracy, w ramach których dyrektorzy i nauczyciele z różnych miejscowości będą dzielić się doświadczeniami oraz wypracowywać nowe rozwiązania wspólnych problemów. Szczególny nacisk na doskonalenie położony zostanie na te obszary edukacji, które w ostatnich latach zostały objęte istotnymi zmianami. Dzięki temu pilotaż pozwoli nie tylko na weryfikację nowych form doskonalenia związanych z bezpośrednim wsparciem rozwoju szkoły, lecz także będzie okazją do spotkań, konsultacji, wymiany doświadczeń między dyrektorami i nauczycielami szkół wszystkich etapów edukacyjnych.

Projektem objętych zostanie 640 nauczycielek i nauczycieli z 8 przedszkoli i 56 szkół z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Projekt zakończy się 30 czerwca 2015 roku, a na jego realizację Powiat Gnieźnieński otrzymał dofinansowanie w kwocie 1 240 620,00 zł.
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki