BIPSobota, 10.6.2023

Chcą rozpocząć własną działalność

Chcą rozpocząć własną działalność
Spotkanie otworzył uroczyście Wicestarosta Gnieźnieński Robert Andrzejewski. Szkolenie dedykowane było przede wszystkim osobom, które poszukują alternatywnych źródeł finansowania na otwarcie działalności gospodarczej. Podczas kilkugodzinnego spotkania 25 uczestników nabyło kompleksową wiedzę na temat możliwości jakie oferują fundusze europejskie na otwarcie własnego biznesu w formie dotacji i pożyczek. Zainteresowani mogli dowiedzieć się między innymi jakie instytucje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rekrutują osoby chętne do pozyskania dotacji w wysokości 40 tys. zł na otwarcie działalności gospodarczej. Obecnie największe szanse na pozyskanie dotacji mają głównie:osoby bezrobotne po pięćdziesiątym roku życia, osoby bezrobotne niepełnosprawne lub osoby pozostające bez zatrudnienia, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Konsultantka Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gnieźnie - Justyna Jastrzębska szczegółowo omówiła również zasady przyznawania dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Dodatkowo objaśniono formę korzystania z pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE. Nowością na szkoleniu była oferta Stowarzyszenia Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, która proponuje mikropożyczki w ramach projektu "Moja firma z pożyczką". Osoby korzystające z pożyczki mogą także liczyć na możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń i doradztwa. Pożyczki skierowane są zarówno dla osób bezrobotnych, pracujących, jak i nieaktywnych zawodowo np. studentów. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% w skali roku. W drugiej - warsztatowej części szkolenia, konsultantka PIFE Katarzyna Gałka-Sztandera przedstawiła podstawowe kryteria i dokumentację niezbędną w procesie aplikowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - formularz rekrutacji i biznesplan. Osoby, którym nie udało się dotrzeć na szkolenie oraz wszystkich zainteresowanych pozyskaniem środków na otwarcie firmy zapraszamy do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy ulicy Rynek 10/1 w Gnieźnie.

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki