BIPPoniedziałek, 29.5.2023

XXII Sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Proponowany porządek obrad:

Część I Świąteczne spotkanie przy opłatku.

Sesja rozpocznie się łamaniem opłatkiem, składaniem życzeń świątecznych i noworocznych. W uroczystości uczestniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Henryk Józef Muszyński

Część II Część merytoryczna.

 1. Otwarcie sesji,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przedstawienie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Rady z działalności w okresie międzysesyjnym,
 6. Złożenie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie międzysesyjnym,
 7. Przyjęcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2005 rok:
  1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Zarządu Powiatu,
  2. koreferent w sprawie projektu budżetu przedstawiany przez przewodniczącego Komisji Finansowej,
  3. odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu,
  4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  5. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  6. głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi w toku prac nad budżetem pozytywnie zaopiniowanymi przez Zarząd,
  7. głosowanie uchwały budżetowej.
 8. Sprawozdania z rocznej działalności Komisji: Finansowej; Rewizyjnej oraz Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego,
  2. w sprawie: zmiany Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego,
  3. w sprawie: odwołania z funkcji członka Rady Nadzorczej Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. pana Romana Klejborowskiego,
  4. w sprawie: przeniesienia środków finansowych w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  5. w sprawie: zmiany Budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2004 rok.
  6. w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
 10. Wolne głosy i informacje - wystąpienie Starosty Gnieźnieńskiego.
 11. Zakończenie sesji.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki