BIPSobota, 03.6.2023

Nadzwyczajna XL sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

Nadzwyczajna XL sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego
nadzwyczajną XL sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbędzie się w dniu 31 lipca 2013 r. o godz. 11.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.Porządek obrad nadzwyczajnej XL sesji
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, którego mandat wygasł kandydata z tej samej listy wyborczej
  2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych.
  3. Uchwała w sprawie przyjęcia przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Gnieźnie i ustanowienie służebności drogowej.
  4. Uchwała w sprawie przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania publicznego o charakterze inwestycyjnym p.n. Funkcjonalny podział budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – budowa biblioteki i czytelni w patio budynku współużytkowanego przez I LO i MPPP w Gnieźnie.
  5. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2013-2023.
  6. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013.
 5. Zamknięcie sesji.

     Przewodniczący Rady Powiatu

     Telesfor Gościniak
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki