BIPPiątek, 09.6.2023

Zakończono I etap prac na punkcie widokowym w Dusznie

Właśnie zakończyły się roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu I części punktu widokowego, tj. na wykonaniu tzw. małej architektury. W roku przyszłym dzięki pomocy z samorządu wojewódzkiego powinna zostać wybudowana wieża widokowa.

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2002 od zakupu przez Powiat Gnieźnieński części działki nr 86/1, arkusz mapy 1, zapisanej w księdze wieczystej KW 13010 położonej we wsi Duszno, gmina Trzemeszno o powierzchni 0,025 ha. W dniu 4 września 2003 r. Rada Miejska w Trzemesznie podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych - punkt widokowy w Dusznie na obszarze części działki o nr ewid. 86/1 - Gmina Trzemeszno.

Teren miejsca widokowego został podzielony na trzy części:

  • pierwsza obejmuje plac manewrowy dla samochodów i autobusów
  • druga to miejsce odpoczynku na którym usytuowane są trzy rzędy zadaszonych siedzisk na 36 osób. Mała architektura wykonana jest z drewna dębowego dwustronnie struganego o gładkich powierzchniach.
  • trzecia część działki przeznaczona jest pod wieżę widokową o wysokości 12 m wykonaną z drewna modrzewiowego kl. I. Całość konstrukcji zostanie zaimpregnowana środkami owadobójczymi i ognioochronnymi. Zostanie również wykonana instalacja odgromowa.

Do punktu widokowego kierują przejezdnych znaki drogowe. Tablice informujące o atrakcji punktu widokowego na Wale Wydartowskim znajdują się przy drodze Gniezno - Strzelno w okolicy Trzemeszna, za Lubiniem w pobliżu krzyżówki na Wydartowo, w Kruchowie oraz przy drodze bezpośrednio prowadzącej do miejscowości Duszno.

Punkt widokowy na Wale Wydartowskim to najwyższe wzniesienie Wysoczyzny Gnieźnieńskiej, równocześnie najwyższy punkt Powiatu Gnieźnieńskiego, czwarte wzniesienie w Województwie Wielkopolskim. Wał jest wzgórzem morenowym - pozostałością zlodowacenia bałtyckiego, w przeszłości był ważnym punktem strategicznym. W 1942 roku Niemcy wybudowali tutaj drewnianą wieżę obserwacyjną o wysokości 70 m. W 1956 roku wieża spłonęła od uderzenia pioruna, niedługo po tym zdarzeniu wojsko wybudowało nową, również drewnianą o wysokości 50 m. W późniejszym czasie została zastąpiona konstrukcją metalową o wysokości 25 m. Ostatnia wieża została rozebrana w latach 60 - tych XX wieku. Przy dobrej widoczności rozciąga się rozległy widok: w kierunku zachodnim widoczne zabudowania Gniezna i Trzemeszna, w kierunku północno-wschodnim widoczna panorama Mogilna, w kierunku południowo-wschodnim kominy elektrowni w Pątnowie

Punkt widokowy już wkrótce powinien stać się ciekawą atrakcją turystyczną Powiatu Gnieźnieńskiego, co pośrednio powinno wpłynąć na zwiększenie ruchu turystycznego na terenie powiatu. Zwiększony ruch turystyczny to z kolei szansa dla okolicznych mieszkańców na pracę sezonową w branży około turystycznej tzn. punkty gastronomiczne, parkingi, usługi turystyczne i in.


Agnieszka Rzempała-Chmielewska

drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki