BIPSobota, 10.6.2023

Uczczono 70. rocznicę pogromu na Wołyniu

Uczczono 70. rocznicę pogromu na Wołyniu
W rocznicowych obchodach, zorganizowanych przez gnieźnieński oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, przy wsparciu Starostwa Powiatowego, udział wzięli licznie przybyli mieszkańcy naszego miasta i powiatu, przedstawiciele lokalnych samorządów, organizacje harcerskie i kombatanckie.

W drugiej części uroczystości pod Tablicą – Krzyżem Katyński, Janusz Sekulski – Prezes gnieźnieńskiego oddziału Towarzystwa, przybliżył historię tragicznych wydarzeń 11 lipca 1943 roku i uhonorowałodznaczeniem za zasługi dla Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo –Wschodnich: ks. dra JanaSzejtera, ks. kanonika Ryszarda Balika oraz Stefanię Dudczak, członkini TWMLiKPW.

W okolicznościowym liście, odczytanym przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Marka Kosmalę, Starosta Gnieźnieński zaznaczył:

Po 70 latach wciąż ciężko nam poznać prawdę o tamtym czasie. Wciąż trudno nam godnie uczcić poległych na Wołyniu Polaków. W dobie zjednoczenia Europy i ekspansji idei dialogu należy odważnie mówić o tragicznych wydarzeniach „krwawej niedzieli”. Opierając się na fundamencie porozumienia, zaufania i przyjaźni, zarówno Polacy, jak i Ukraińcy muszą odkryć i opisać historyczną prawdę o Wołyniu. Naszym obowiązkiem, obowiązkiem każdego Polaka jest szukanie tej prawdy i pamięć o zamordowanych niewinnie, za naszą wolność Rodakach.

Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy, rocznicowe obchody zakończono uroczystym odśpiewaniem Roty.drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki