BIPPiątek, 09.6.2023

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał dodatkowe środki

Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie pozyskał dodatkowe środki
Celem programu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób
zwolnionych w 2013 r. z przyczyn niedotyczących pracowników oraz
pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi.
Programem objętych będzie 20 osób.
Program realizowany będzie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie do 31.12.2013 roku

W ramach programu:
  • wszyscy uczestnicy zostaną skierowani na specjalistyczny proces poradnictwa zawodowego w trakcie którego, wspólnie z doradcami zawodowymi, opracują ścieżkę aktywizacji zawodowej w formie Indywidualnego Planu Działania,
  • 8 osób będzie uczestniczyć w szkoleniu zawodowym „Obsługa wózków jezdniowych”,
  • 3 uczestników programu zostanie skierowanych na szkolenie indywidualne zgodnie ze złożonymi wnioskami o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną,
  • 5 osób zostanie skierowanych na staże trwające po 3 miesiące,
  • 1 osoba będzie mogła skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • 3 osoby zostaną skierowane do pracy w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Zapraszamy od udziału w programie osoby bezrobotne zwolnione z przyczyn niedotyczących pracowników zarejestrowane w PUP w Gnieźnie oraz pracodawców zainteresowanych stworzeniem nowego miejsca pracy dla w/w osób.

Zainteresowane osoby powinny zgłosić się do pośredników pracy -pokój 5, 6, 7, 14, 15, 16 w CAZ (parter).
drukuj:
udostępnij:
PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ POWIAT

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Status kolejki